Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nguồn lực"

nguồn lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguồn lực.

Tư vấn về nguồn lực tài chính cho gói thầu và hợp đồng tương tự?

Tư vấn về nguồn lực tài chính cho gói thầu và hợp đồng tương tự?
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi xin trả lời câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới hai vấn đề chính như:Những nội dung quy định về hồ sơ mời thầu; và hợp đồng tương tự của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu là có đúng không? Quy định pháp luật về hợp đồng tương tự là gì?...

Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân

Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân
Khi nói vai trò của văn hóa đối với doanh nhân trong hội nhập là nói đến nguồn lực văn hóa trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, dân tộc trong xu thế tòan cầu hóa, xu thế phát triển đa đạng của nhân loại trong thời đại ngày nay.

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên
Dựa trên tinh thần của Hiến pháp 2013, Luật Thanh niên 2020 đã quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên tương ứng với các quyền, nghĩa vụ đặc trưng của thanh niên. Vậy những chính sách và nguồn lực xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên bao gồm những gì?
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng