Các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1,6 tỷ vnd. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đưa ra nguồn lực tài chính là: vốn chủ sở hữu: 18,4 tỷ vnd. Tôi xin hỏi nhà thầu đưa như vậy có được không. Nêu được cần phải có những tài liệu gì để chứng minh.

2. Câu hỏi về hợp đồng tương tự:trong hsmt có nêu: số lượng tối thiểu các hợp đồng xây dựng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng ba năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):thời điểm đóng thầu: 24/8/2017. Vậy tôi xin hỏi hợp đồng tương tự của nhà thầu có ngày ký hđ là 16/4/2014, bb nghiệm thu hoàn thành là 27/6/2014. Như vậy, hợp đồng tương tự của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu là có đúng không ?

Cảm ơn luật sư

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời: