Luật sư tư vấn về chủ đề "nhiệm kỳ"

nhiệm kỳ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhiệm kỳ.

Quyết định số 1605/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở Đơn vị bầu cử số 14

Quyết định số 1605/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở Đơn vị bầu cử số 14
Quyết định 1605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định việc chấp thuận cho người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP

Nghị định số 129/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004 của tỉnh Hưng yên

Nghị định số 129/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004 của tỉnh Hưng yên
Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 1999 - 2004

Hết nhiệm kỳ chưa được bổ nhiệm lại có thẩm quyền được ký chứng từ không ?

Hết nhiệm kỳ chưa được bổ nhiệm lại có thẩm quyền được ký chứng từ không ?
Xin chào luật sư Minh Khuê! Em làm bên Đài truyền hình em có một thắc mắc muốn hỏi luật sư là: Trưởng Đài bên em đã hết thời gian bổ nhiệm lần 1 vào ngày 1/5/2016 rồi nhưng sắp hết tháng 5 rồi mà vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm lại, hay không bổ nhiệm nữa. Vậy trong thời gian từ 1/5 đến khi có Quyết định bổ nhiệm lại thì Trưởng Đài bên em có thẩm quyền được ký chứng từ không ạ ?

Nghị định số 77/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004-2009

Nghị định số 77/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004-2009
Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2009

Nhiệm kỳ thẩm phán trong xây dựng Hiến pháp

Nhiệm kỳ thẩm phán trong xây dựng Hiến pháp
Nhiệm kỳ phục vụ của thẩm phán cũng có ảnh hưởng tới sự độc lập của tư pháp, bởi lẽ khi được bảo đảm về công việc, thẩm phán có thể đưa ra phán quyết mà không phải bận tâm tới phúc lợi cá nhân và nghề nghiệp của mình.