phân công

Bài tư vấn về chủ đề phân công

Phân công trách nhiệm các đơn vị trong việc đề xuất

Phân công trách nhiệm các đơn vị trong việc đề xuất
Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với công trình có cấu phần xây dựng hoặc văn bản giao nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp đối với dự án không có cấu phần xây dựng thuộc Thành phố quản lý theo phân cấp.

Cán bộ không nhận nhiệm vụ được phân công có phải bồi thường về học bổng và chi phí đào tạo không ?

Cán bộ không nhận nhiệm vụ được phân công có phải bồi thường về học bổng và chi phí đào tạo không ?
Thưa luật sư, tôi năm nay 24 tuổi. Năm 2010 (lúc đó tôi 18 tuổi).Sau thi và Trúng tuyển vào Học Viện HC với điểm số 20,5, người thân của tôi đã hoàn tất hồ sơ cho Tôi đi học theo diện cán bộ dự bị dài hạn theo các thông tin : - Quyết đinh ...../QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh K; - Chương Trình 07-Ctr/TU ngày 05 tháng 12 năm 2006,
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng