Luật sư tư vấn về chủ đề "phát hành cổ phiếu"

phát hành cổ phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phát hành cổ phiếu.

Phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện phát hành cổ phiếu năm 2023

Phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện phát hành cổ phiếu năm 2023
Để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần một lượng vốn lớn và thường phải huy động vốn từ các nguồn lực bên ngoài. Có nhiều cách thức huy động vốn khác nhau, tuy nhiên phát hành cổ phiếu là một trong những kênh huy động vốn hiệu quả nhất. Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê sẽ làm rõ khái niệm về phát hành cổ phiếu cũng như điều kiện phát hành cổ phiếu mới nhất :