Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quan hệ pháp luật"

quan hệ pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quan hệ pháp luật.

Quan hệ pháp luật là gì? Đặc điểm, phân loại quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật là gì? Đặc điểm, phân loại quan hệ pháp luật
Quan hệ pháp luật là một vấn đề cơ bản của khoa học lí luận chung về nhà nước và pháp luật, đồng thời cũng là vấn đề quan trọng của các khoa học pháp lí chuyên ngành. Bài viết phân tích, làm rõ về khái niệm, cách hiểu chính xác nhân về quan hệ pháp luật:

Phân tích yếu tố chủ thể quan hệ pháp luật ?

Phân tích yếu tố chủ thể quan hệ pháp luật ?
Thành phần của quan hệ pháp luật là một dạng tồn tại của quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật luôn có cơ cấu cụ thể. Cơ cấu của quan hệ pháp luật bao gồm chủ thể, nội dung và khách thể. Bài viết phân tích yếu tố chủ thể trong quan hệ quy phạm pháp luật:

Phân tích yếu tố nội dung của quan hệ pháp luật ?

Phân tích yếu tố nội dung của quan hệ pháp luật ?
Khi tham gia vào quan hệ pháp luật, các chủ thể phải tuân theo cách xử sự mà pháp luật đã đặt ra. Chẳng hạn, trong quan hệ mua bán tài sản giữa hai công ty A và B, hai bên thỏa thuận với nhau về số lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả, thời gian và phương thức giao hàng...

Phân tích yếu tố khách thể quan hệ pháp luật ?

Phân tích yếu tố khách thể quan hệ pháp luật ?
Trong khoa học cũng như trong đời sống, chủ thể và khách thể là những yếu tố cùng cặp, có quan hệ ràng buộc, phụ thuộc nhau như hai mặt đối lập của một thể thống nhất, có mặt này phải có mặt kia, mặt này lấy mặt kia làm tiền đề cho sự tồn tại của mình.

Khách thể quan hệ pháp luật về hợp đồng cho vay là gì ?

Khách thể quan hệ pháp luật về hợp đồng cho vay là gì ?
Thưa luật sư, tôi có một câu hỏi liên quan đến nội dung của quan hệ pháp luật về hợp đồng cho vay cụ thể: "Phân tích khách thể quan hệ pháp luật về hợp đồng cho vay theo quy định pháp luật hiện nay". Cảm ơn luật sư và mong được hỗ trợ! (người hỏi: Mai Trang - Sinh Viên TCNH).

Quan hệ pháp luật về an sinh xã hội ? Đặc điểm? Vai trò?

Quan hệ pháp luật về an sinh xã hội ? Đặc điểm? Vai trò?
An sinh xã hội là những quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực nhà nước tổ chức, thực hiện các hình thức bảo vệ, trợ giúp cho các thành viên xã hội trong những trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn trong đời sống xã hội, được các quy phạm pháp luật an sinh xã hội điều chỉnh

Quan hệ pháp luật thuế là gì ? Đặc điểm quan hệ pháp luật thuế

Quan hệ pháp luật thuế là gì ? Đặc điểm quan hệ pháp luật thuế
Các quan hệ xã hội xuất hiện do những yêu cầu liên hệ vật chất giữa nhà nước với dân chúng và chịu sự tác động cùa nhiều yếu tố khác nhau, song quyết định nhất vẫn là yếu tố nhà nước. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ các vấn đề pháp lý xung quanh quan hệ pháp luật thuế, cụ thể:

Tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân

Tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân
Trong luật thực định Việt Nam, nhân thân được thừa nhận cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, khả năng nhận thức, thành phần xã hội, địa vị xã hội, trình độ học vấn, tôn giáo,… ...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng