Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý lao động"

quản lý lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý lao động.

Cơ sở pháp lý và nội dung quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động mới nhất

Cơ sở pháp lý và nội dung quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động mới nhất
Công tác quản lý lao động của người sử dụng lao động giúp cho doanh nghiệp trả lương chính xác, kịp thời cho lao động,sử dụng tốt nguồn lao động, biểu hiện trên các mặt số lượng và thời gian lao động, tận dụng hết khả năng lao động kỹ thuật của người lao động làm tăng khối lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Một số vấn đề trong quản lý lao động nước ngoài

Một số vấn đề trong quản lý lao động nước ngoài
Qua số liệu báo cáo của các sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, số lượng lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc qua các năm tăng đáng kể, đặc biệt là hai năm gần đây.