Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý lao động"

quản lý lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý lao động.

Cơ sở pháp lý và nội dung quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động mới nhất

Cơ sở pháp lý và nội dung quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động mới nhất
Công tác quản lý lao động của người sử dụng lao động giúp cho doanh nghiệp trả lương chính xác, kịp thời cho lao động,sử dụng tốt nguồn lao động, biểu hiện trên các mặt số lượng và thời gian lao động, tận dụng hết khả năng lao động kỹ thuật của người lao động làm tăng khối lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Quyền quản lý lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về lao động

Quyền quản lý lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về lao động
Vấn đề quản lý, sử dụng nguồn lao động như thế nào luôn thu hút sự quan tâm không chỉ của các chủ sử dụng lao động mà còn của cả Nhà nước - chủ thể có trách nhiệm lớn nhất trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh tế, xã hội, trong đó việc bảo vệ nguồn lực lao động luôn được quan tâm, bởi tình trạng sử dụng lãng phí, bóc lột quá đáng của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã làm phát sinh các tiêu cực trong quá trình đào tạo, sử dụng và bảo vệ nguồn lao động.

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động
Việc làm là một trong những vấn đề kinh tế xã hội liên quan mật thiết đến đời sống của mỗi con người. Đảm bảo cho mọi người lao động đều có cơ hội có việc làm ổn định, lâu dài, luôn là nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế xã hội đối với mỗi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Một số vấn đề trong quản lý lao động nước ngoài

Một số vấn đề trong quản lý lao động nước ngoài
Qua số liệu báo cáo của các sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, số lượng lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc qua các năm tăng đáng kể, đặc biệt là hai năm gần đây.