Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý nhà nước"

quản lý nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý nhà nước.

Hoạt động cơ yếu là gì? Quy định pháp luật về hoạt động cơ yếu

Hoạt động cơ yếu là gì? Quy định pháp luật về hoạt động cơ yếu
Nhằm đảm bảo an ninh quốc gia hoạt động cơ yếu là điều không thể thiếu. Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

Tìm hiểu về nguồn gốc, bản chất của nhà nước

Tìm hiểu về nguồn gốc, bản chất của nhà nước
Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội, bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực, nhằm tổ chức và quản lý xã hội, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường
Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước và thị trường đều có vai trò và chức năng riêng. Bản thân thị trường luôn vận hành theo các quy luật vốn có khách quan và trên thực tế cơ chế thị trường là cơ chế hiệu quả trong phân bổ và khai thác các nguồn lực.

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?
Trong xã hội có giai cấp, các chủ thể chính trị được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền, đồng thời thực hiện lợi ích của các chủ thể khác.

Đổi mới đối với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị của nhân dân lao động?

Đổi mới đối với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị của nhân dân lao động?
Để Nhà nước giữ được vai trò trụ cột của hệ thống chính trị, công cụ đắc lực thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chỗ dựa cho kinh tế xã hội phát triển, cần thiết phải đổi mới tổ chức bộ máy để nó đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.

Phân tích chính sách kinh tế tổng thể của một nhà nước

Phân tích chính sách kinh tế tổng thể của một nhà nước
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Chính sách kinh tế tổng thể của một nhà nước; Vai trò Nhà nước với hoạch định chiến lược, chính sách, pháp luật phát triển kinh tế bền vững; Chính sách kinh tế.....

Nhà nước có những khoản thu tài chính nào từ đất đai.

Nhà nước có những khoản thu tài chính nào từ đất đai.
Ngân sách nhà nước (NSNN) là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Nguồn thu chủ yếu là từ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất

Đặc trưng trật tự xã hội - nhà nước pháp quyền và yêu cầu về khẳng định và đảm bảo tính tối thượng của hiến pháp trong nhà nước pháp quyền

Đặc trưng trật tự xã hội - nhà nước pháp quyền và yêu cầu về khẳng định và đảm bảo tính tối thượng của hiến pháp trong nhà nước pháp quyền
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "...tôi muốn hỏi về đặc trưng trật tự xã hội - nhà nước pháp quyền có những đặc trưng gì? Nhà nước pháp quyền có đặt ra yêu cầu về khẳng định và đảm bảo tính tối thượng của hiến pháp không?"

Bàn luận về khái niệm nhà nước và nhà nước pháp quyền

Bàn luận về khái niệm nhà nước và nhà nước pháp quyền
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về khái niệm nhà nước và nhà nước pháp quyền; cụ thể là trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn hỏi như thế nào là nhà nước pháp quyền? Xin luật sư hãy giải thích giúp tôi?..."