Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý nhà nước"

quản lý nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý nhà nước.

Nội dung quản lí nhà nước trong lĩnh vực đất đai?

Nội dung quản lí nhà nước trong lĩnh vực đất đai?
Thưa luật sư, Tôi nhờ luật sư tư vấn một câu hỏi lý thuyết trong lĩnh vực luật đất đai: Căn cứ vào pháp luật đất đai hiện hành trình bày những nội dung quản lí nhà nước về đất đai? Trong các nội dung đó nội dung nào là quan trọng nhất để nhà nước căn cứ vào đó mà quản lí việc sử dụng đất ? tại sao? Người gửi: hoanghang

Giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

Giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng
Hai năm trở lại đây, chủ yếu do những bất ổn của tài chính tiền tệ thế giới, giá vàng thế giới có sự biến động tăng/giảm với biên độ lớn. Tại Việt Nam, có thêm nguyên nhân là tâm lý của người dân bị tác động quá mức; môi trường kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, tỷ lệ lạm phát còn cao. Giá vàng trong nước biến động với biên độ khá lớn, và có những biến động thất thường gây tâm lý bất ổn cho người dân, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế, làm nhiều người dân thiệt hại khi chạy theo giá vàng…

Quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ?

Quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ?
1. Hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm các nội dung sau: a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện để huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế;

Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở ?

Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở ?
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở. 2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và tổ chức thực hiện các văn bản đó.

Người sử dụng đất có những quyền và nghĩa vụ gì?

Người sử dụng đất có những quyền và nghĩa vụ gì?
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định như thế nào trong luật đất đai ? Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc phân loại đất sẽ được luật sư phân tích, giải thích cụ thể theo đúng quy định của pháp luật đất đai:

Quyền quản lý lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về lao động

Quyền quản lý lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về lao động
Vấn đề quản lý, sử dụng nguồn lao động như thế nào luôn thu hút sự quan tâm không chỉ của các chủ sử dụng lao động mà còn của cả Nhà nước - chủ thể có trách nhiệm lớn nhất trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh tế, xã hội, trong đó việc bảo vệ nguồn lực lao động luôn được quan tâm, bởi tình trạng sử dụng lãng phí, bóc lột quá đáng của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã làm phát sinh các tiêu cực trong quá trình đào tạo, sử dụng và bảo vệ nguồn lao động.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao trong quản lý nhà nước về hộ tịch như thế nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao trong quản lý nhà nước về hộ tịch như thế nào?
Trả lời : Điều 76 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao trong quản lý nhà nước về hộ tịch là: Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: