Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý tài sản"

quản lý tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý tài sản.

Quy định về quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên ? Cách phân chia tài sản

Quy định về quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên ? Cách phân chia tài sản
Vấn đề tài sản riêng cho trẻ em được nhiều bậc Cha Mẹ quan tâm như: Trẻ Em thì có thể đứng tên tài sản riêng không ? Ai có quyền quản lý định đoạt tài sản riêng trong gia đình, tài sản riêng của con ? Phân chia tài sản riêng như thế nào ? ... và các vấn đề liên quan đến tài sản riêng trong gia đình sẽ được luật sư giải đáp cụ thể:

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản
Người vắng mặt có thể xuất hiện trở lại tại nơi cư trú hoặc ở bất kỳ nơi nào. Cũng được coi là xuất hiện trở lại, việc người vắng mặt, dù không xuất hiện, cho thấy mình vẫn còn sống, thông qua việc tiến hành các hoạt động thông tin liên lạc với người khác (điện thoại, thư từ, email, chat,…)

Khởi kiện đòi lại tài sản mà người quản lý tài sản thừa kế đã chết thì tòa án xử lý thế nào ?

Khởi kiện đòi lại tài sản mà người quản lý tài sản thừa kế đã chết thì tòa án xử lý thế nào ?
Thưa lật sư, xin hỏi: Khi có khởi kiện đòi lại tài sản mà người quản lý tài sản đã chết, không có người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án haỵ đưa người thuộc hàng thừa kế thứ hai vào tham gia tố tụng, kế thừa quyền, nghĩa vụ của người chết để tiếp tục giải quyết vụ án ?

Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân theo quy định pháp luật hiện nay?

Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân theo quy định pháp luật hiện nay?
Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định 06 loại tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân. Và với mỗi loại tài sản sẽ có đơn vị chủ trì quản lý tài sản riêng. Vậy cụ thể những đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để rõ hơn vè vấn đề này.