Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền tự do"

quyền tự do | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền tự do.

Tự do ngôn luận là gì ? Nguồn gốc của quyền tự do ngôn luận ?

Tự do ngôn luận là gì ? Nguồn gốc của quyền tự do ngôn luận ?
Tự do ngôn luận (freedom of speech) là nguyên tắc đảm bảo cho một cá nhân hay một cộng đồng quyền tự do nói ra rõ ràng quan điểm và ý kiến của mình mà không sợ bị trả thù, kiểm duyệt, hay trừng phạt pháp lý. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ khái niệm tự do ngôn luận, quyền tự do ngôn luật, cụ thể:

Tự do báo chí là gì? Quy định pháp luật hiện hành về quyền tự do báo chí

Tự do báo chí là gì? Quy định pháp luật hiện hành về quyền tự do báo chí
Tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí là quyền cơ bản của con người. Trên thế giới ngày nay, tự do ngôn luận và tự do báo chí là các yếu tố hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời là biểu hiện trực tiếp của quan niệm, chính sách nhân quyền ở quốc gia đó

Quyền tự do tôn giáo quy định trong pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tôn giáo quy định trong pháp luật Việt Nam
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới.

Thành lập doanh nghiệp là gì ? Quyền tự do thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là gì ? Quyền tự do thành lập doanh nghiệp
Với mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia khởi nghiệp, việc tạo điều kiện môi trường pháp lý, kinh tế - xã hội để ươm mầm cho doanh nghiệp phát triển đã được đặc biệt quan tâm. Vậy, chính sách tự do kinh doanh và việc thành lập doanh nghiệp được quy định thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Quyền tự do đi lại, cư trú của con người

Quyền tự do đi lại, cư trú của con người
Quyền này đầu tiên được đề cập trong Điều 13 UDHR, trong đó nêu rằng: Mọi người đều có quyền tự do đi lại và tự do cư trú trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia. Mọi người đều có quyền rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình, cũng như có quyền trở về nước mình.

Tìm hiểu về quyền tự do báo chí ở Hoa Kỳ?

Tìm hiểu về quyền tự do báo chí ở Hoa Kỳ?
Giống như Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí là một trong các điều căn bản của nền Dân Chủ. Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ đã cấm đoán chính quyền không được phép tước bớt các tự do ngôn luận, tôn giáo, báo chí và hội họp.

Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định mới nhất

Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định mới nhất
Tự do kinh doanh là quyền hiến định của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Quyền này được cụ thể hóa trong Luật doanh nghiệp và luật đầu tư hiện hành. Bài viết này sẽ trình bày quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân theo quy định hiện hành của Việt Nam.

Tìm hiểu cơ sở lý luận của quyền tự do ngôn luận

Tìm hiểu cơ sở lý luận của quyền tự do ngôn luận
Một số người, như triết gia Ronald Dworkin (1931-), đi xa hơn khi cho rằng một chính quyền không cho phép mở rộng quyền tự do ngôn luận ắt là chính quyền không chính đáng và không đáng gọi là chính quyền dân chủ.

Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì? Quyền con người, quyền tự do, bình đẳng giữa các dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì? Quyền con người, quyền tự do, bình đẳng giữa các dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập
Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể đồng bào cả nước và toàn thể thế giới: “… Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập.

Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định ra sao về quyền tự do kinh doanh?

Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định ra sao về quyền tự do kinh doanh?
Cũng như các quyền khác, quyền tự do kinh doanh có nội dung rất cụ thể. Nội dung của quyền này không bất biến mà luôn có sự bổ sung theo hướng ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn do sự hoàn thiện không ngừng của các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta.