Luật sư tư vấn về chủ đề "sĩ quan"

sĩ quan | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sĩ quan.

Trợ cấp thôi việc đối với sĩ quan biên chế chuyển ngành ?

Trợ cấp thôi việc đối với sĩ quan biên chế chuyển ngành ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Tôi nguyên là sĩ quan biên chế công tác trong Quân đội nhân dân VN liên tục từ 9/1984. Tôi có quyết định Chuyển ngành của Bộ Quốc Phòng và tiếp nhận bổ nhiệm viên chức về một Cơ quan thuộc Bộ Y tế tai TP HCM vào 01/2009.

Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam năm 1999

Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam năm 1999
Để xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày 21 tháng 12 năm 1999 Quốc hội ban hành luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam