Luat Minh Khue

tách công ty

tách công ty - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tách công ty

Công ty có thể được tổ chức lại bằng những hình thức nào?

Công ty có thể được tổ chức lại bằng những hình thức nào?
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty có thể được tổ chức lại công ty dưới các hình thức gồm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty. Những quy định về tổ chức lại công ty là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho công ty phát triển thuận lợi, hiệu quả và đa dạng. Dưới đây là những hình thức tổ chức lại công ty cụ thể:

Vấn đề chia tài sản sau khi tách công ty ?

Vấn đề chia tài sản sau khi tách công ty ?
Chào luật sư! Cách đây 4 năm, tôi và một người khác có góp vốn lập thành 01 công ty cổ phần ( trên giấy tờ là 3 nhưng thực tế chỉ có 2 người với tỷ lệ 40/40/20, tôi và người góp vốn chiếm 80% CP). Công ty làm về 02 lĩnh vực chính là điện lạnh công nghiệp và phân phối lắp đặt hệ thống an ninh giám sát, người kia làm giám đốc, còn tôi làm phó giám đốc.

Tư vấn tách công ty

Tư vấn tách công ty
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có;để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại ;