Luật sư tư vấn về chủ đề "tách công ty"

tách công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tách công ty.

Tách hợp tác xã là gì? Tìm hiểu quy định về tách hợp tác xã

Tách hợp tác xã là gì? Tìm hiểu quy định về tách hợp tác xã
Có những HTX sau khi được thành lập nhưng do những mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ dẫn đến đình trệ trong hoạt động, các xã viên đồng thuận muốn tách HTX nhưng không nắm rõ được về trình tự, thủ tục, giải quyết các vấn đề phát sinh như công nợ, về tài sản. Tìm hiểu quy định về tách hợp tác xã: