1. Tư vấn chia công ty

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê sẽ đem đến sự bảo đảm pháp lý cho Doanh nghiệp của bạn.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục chia công ty:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.

Các nội dung luật sư tư vấn bao gồm:

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia công ty;

- Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;

- Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

- Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia;

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Tư vấn luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị chia;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Danh sách thành viên/cổ đông;

- Điều lệ công ty;

- Các tài liệu cần thiết khác;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Công ty Luật Minh Khuê để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Công ty Luật Sunlaw để ký nhận Dấu);

- Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty;

4. Cam kết dịch vụ sau khi thành lập doanh nghiệp:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Công ty Luật Minh Khuê;

- Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…..

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Tư vấn mua bán và sáp nhập công ty;

2. Tư vấn tách công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có;để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại ;

Chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Công ty luật Minh Khuê là chuyên về tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Đầu tư nước ngoài - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Dịch vụ tư vấn tách công ty của chúng tôi cam kết sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tách công ty:

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty;

- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

- Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Tư vấn thủ tục tách doanh nghiệp - Ảnh minh họa

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Danh sách thành viên/cổ đông;

- Điều lệ công ty;

- Các tài liệu cần thiết khác;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên Công ty Công ty Luật Minh Khuê để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên Công ty Luật Minh Khuê để ký nhận Dấu) ;

- Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty;

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Công ty Luật Minh Khuê;

- Giảm 30% phí dịch vụ lần tiên giao kết hợp đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sưi tư vấn luật: 1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Xem thêm dịch vụ luật sư liên quan: Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp

3. Tư vấn hợp nhất công ty

Công ty Luật Minh Khuê là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, dịch vụ tư vấn;hợp nhất;công ty của chúng tôi cam kết sẽ đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ pháp lý của công ty chúng tôi.

1. Tư vấn cácquy định của pháp luật về hợp nhất công ty:

Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn:

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;

- Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;

- Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;

- Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

- Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;

- Các nội dung khác có liên quan.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

- Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Danh sách thành viên/cổ đông;

- Điều lệ công ty;

- Các tài liệu cần thiết khác.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN cùng nhân viên MKLAW FIRM ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN cùng nhân viên MKLAW FIRM để ký nhận Dấu);

- Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty.

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở MKLAW FIRM;

- Giảm 30% phí dịch vụ lần tiên giao kết hợp đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ luật sư: Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp

4. Tư vấn sáp nhập công ty

Một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn thủ tục sáp nhập công ty - Ảnh minh họa

Là công ty tư vấn huyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Dịch vụ tư vấn sáp nhập công ty của chúng tôi sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập công ty:

Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn:

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty;

- Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

- Tư vấn Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

- Tư vấn Phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;

- Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;

- Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập;

- Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

- Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Danh sách thành viên/cổ đông;

- Điều lệ công ty

- Các tài liệu cần thiết khác.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Công ty Công ty luật Minh Khuê để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Công ty Công ty luật Minh Khuê để ký nhận Dấu)\

- Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty.

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi:1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê