Nhưng để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn nên công ty chúng tôi đã tách công ty thành 2 công ty TNHH thủ tục này đã tách xong. Nay chúng tôi muốn tách tài sản và đất thuê đó để các công ty được tách có điều kiện và cơ sở để hoạt động. Xin tư vấn cho chúng tôi về thủ tục hồ sơ chia tách tài sản, Đất thuê và dự án đầu tư. Trân trọng!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật Doanh nghiệp  Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn thủ tục tách tài sản khi tách công ty TNHH ?

Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 của Điều 193 Luật doanh nghiệp về việc tách doanh nghiệp:

"4. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này.

5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác."

Như vậy, tại khoản 4 của điều luật xác định, khi quyết định tách công ty TNHH thì trong nghị quyết tách công ty phải có các nội dung như: phương án sử dụng lao động, các thức tách công ty (tách như thế nào, chuyển lượng tài sản sang cho công ty kia là bao nhiêu...), về giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách. Như vậy, với công ty của bạn, thủ tục tách đã hoàn tất thì bạn có thể dựa trên Nghị quyết của công ty để phân bổ, chia tài sản sao cho hợp lý và tốt nhất đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Bởi tại khoản 5 của điều luật trên quy định sau khi hoàn tất việc tách doanh nghiệp, thì công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các quan hệ phát sinh, liên quan đến hoạt động của 2 công ty. Vì vậy, thủ tục tách tài sản này hoàn toàn do bản thân các công ty quyết định, bàn giao cho nhau, nghĩa là bảo đảm được lợi ích cho các chủ thể khác. Đối với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải tiến hành sang tên đổi chủ khi phát sinh chuyển đổi chủ sở hữu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Doanh nghiệp