Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tạm ứng"

tạm ứng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tạm ứng.

Quy định pháp luật về mức tạm ứng đối với công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng

Quy định pháp luật về mức tạm ứng đối với công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng
Ngày 27 tháng 07 năm 2015 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn Số: 10254/BTC-ĐT hướng dẫn thực hiện mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng. Cụ thể mức tạm ứng đối với công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng được quy định như sau:

Mẫu số 05-VDS Mẫu Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 05-VDS Mẫu Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự
Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là một thông báo được cơ quan có thẩm quyền gửi đến các bên liên quan trong một vụ việc dân sự nhằm yêu cầu bên đó nộp tiền tạm ứng lệ phí. Dưới đây là nội dung Mẫu số 05-VDS - Mẫu Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự mà công ty Luật Minh khuê gửi quý khách hàng tham khảo:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng