Luật sư tư vấn về chủ đề "tập đoàn kinh tế"

tập đoàn kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tập đoàn kinh tế.

Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC

Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng biểu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp và bổ sung các chỉ tiêu như sau: (i) Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất; (ii) Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Chuẩn mực kế toán số 26 thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực kế toán số 26 thông tin về các bên liên quan
Chuẩn mực kế toán số 26 thông tin về các bên liên quan được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Luật Minh Khuê chia sẻ nội dung của chuẩn mực kế toán này trong bài viết dưới đây.

Các nội dung cơ bản về quản lý hệ thống kinh tế

Các nội dung cơ bản về quản lý hệ thống kinh tế
Bài viết dưới đấy ẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các nội dung cơ bản về quản lý hệ thống kinh tế (Xung đột trong hệ thống, Đổ vỡ hệ thống, Phát triển hệ thống,…). Cụ thể câu hỏi khách hàng: "Nhờ luật sư phân tích giúp em các nội dung cơ bản liên quan đến quản lý hệ thống kinh tế ạ..."

Cuộc đời và những đóng góp của Marie-Esprit-Léon Walras

Cuộc đời và những đóng góp của Marie-Esprit-Léon Walras
Marie-Esprit-Léon Walras là một nhà kinh tế toán học người Pháp và người Georgist. Ông xây dựng lý thuyết giá trị cận biên (độc lập với William Stanley Jevons và Carl Menger ) và đi tiên phong trong việc phát triển lý thuyết cân bằng tổng quát

Các thiết chế phi nhà nước là gì? Luật quốc tế và vai trò của các thiết chế phi nhà nước trong quan hệ quốc tế

Các thiết chế phi nhà nước là gì? Luật quốc tế và vai trò của các thiết chế phi nhà nước trong quan hệ quốc tế
Bài viết này tìm hiểu quá trình phát triển và những thay đổi về phạm vi điều chỉnh và chủ thể của luật quốc tế do tác động của quá trình toàn cầu hóa. Và đánh giá vai trò của những chủ thể mới trong luật quốc tế: Tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ; doanh nghiệp; cá nhân.

Tổng công ty nhà nước là gì? Quy định về tổng công ty nhà nước

Tổng công ty nhà nước là gì? Quy định về tổng công ty nhà nước
Tổng công ty nhà nước là hình thức liên kết kinh tế trên cơ sở đầu tư, góp vốn giữa các công ty nhà nước, giữa công ty nhà nước với các doanh nghiệp khác hoặc được hình thành trên cở sở tổ chức và liên kết nhiều đơn vị thành viên có mối quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế.

Quy định về thành lập tập đoàn ?

Quy định về thành lập tập đoàn ?
Tôi muốn hỏi, có 2 công ty TNHH 2 thành viên nhưng cùng chung ngành nghề kinh doanh. Giờ muốn sáp nhập lại thành một tập đoàn goup, thì cần phải làm gì và thủ tục gì?. Mong đươc giúp đỡ.

Có phải đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để xuất hóa đơn ?

Có phải đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để xuất hóa đơn ?
Luật sư cho em hỏi: Công ty em hoạt động 12 về lĩnh vực kinh doanh gạch ốp, lát ( xuất hóa đơn gạch). Đầu năm 2015 bên em có mua 4 chiếc ô tô tải để kinh doanh vận tải (trên giấy đăng kí kinh doanh có mục kinh doanh vận chuyển) . Vậy giờ em muốn xuất hóa đơn vận chuyển thì có cần thêm thủ tục gì không ạ. Em cảm ơn!