Luật sư tư vấn về chủ đề "thành viên hợp danh"

thành viên hợp danh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên hợp danh.

Điều kiện trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh?

Điều kiện trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh?
Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiệp mà các cá nhân có thể chọn thành lập khi muốn kinh doanh. Vậy Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các điều kiện như thế nào để trở thành thành viên hợp danh. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh?
Điều 181 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh như sau: Thành viên hợp danh có quyền sau đây: Tham gia hợp, thảo luận và biểu quyết về các vẩn đề của công ty; môi thành viên hợp danh có một phiếu biêu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại...

Chẩm dứt tư cách thành viên hợp danh trong công ty hợp danh khi nào?

Chẩm dứt tư cách thành viên hợp danh trong công ty hợp danh khi nào?
Thành viên hợp danh là lực lượng nòng cốt trong công ty hợp danh, vận mệnh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào năng lực điều hành, tổ chức kinh doanh của các thành viên hợp danh. Vai trò lớn là vậy, nên để có trở thành thành viên hợp danh cần đáp ứng đầy đủ những điều ...

Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận, chịu lỗ có bị phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty không ?

Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận, chịu lỗ có bị phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty không ?
Ba mất, mẹ có được nhận toàn bộ phần vốn góp trong công ty ? Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ chuyển nhượng vốn góp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần ? Tranh chấp vốn góp kinh doanh và thủ tục hoàn vốn kinh doanh ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Tại sao pháp nhân lại không phải là thành viên hợp danh?

Tại sao pháp nhân lại không phải là thành viên hợp danh?
Trả lời:Vì thành viên hợp danh là những người có trình độ chuyên môn cao, có uy tín và họ dùng chuyên môn và uy tín của mình vào việc kinh doanh. Ngoài ra, uy tín và trình độ của pháp nhân là không ổn định, uy tín và trình độ chỉ được cấp cho cá nhân. Thành viên hợp danh này dùng toàn bộ tài sản do mình sở hữu để bảo đảm cho chuyên môn và uy tín của mình trong kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh ?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh ?
1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;