Luật sư tư vấn về chủ đề "thành viên hợp danh"

thành viên hợp danh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên hợp danh.

Sự khác nhau giữa công ty hợp danh và tổ hợp tác ?

Sự khác nhau giữa công ty hợp danh và tổ hợp tác ?
Hiện nay có rất nhiều người băn khoăn về việc lựa chọn loại hình kinh doanh là thành lập công ty hợp danh và tổ hợp tác. Phần lớn những người mới bắt đầu có ý tưởng kinh doanh đều quan tâm đến những vấn đề pháp lý khi lựa chọn hai loại hình này. Công ty Luật Minh Khuê sẽ khái quát sự giống và khác nhau giữa hai loại hình này để khách hàng có sự lựa chọn đúng đắn khi đứng ra kinh doanh.

Tại sao pháp nhân lại không phải là thành viên hợp danh?

Tại sao pháp nhân lại không phải là thành viên hợp danh?
Trả lời:Vì thành viên hợp danh là những người có trình độ chuyên môn cao, có uy tín và họ dùng chuyên môn và uy tín của mình vào việc kinh doanh. Ngoài ra, uy tín và trình độ của pháp nhân là không ổn định, uy tín và trình độ chỉ được cấp cho cá nhân. Thành viên hợp danh này dùng toàn bộ tài sản do mình sở hữu để bảo đảm cho chuyên môn và uy tín của mình trong kinh doanh.