Luật sư tư vấn về chủ đề "thành viên hợp danh"

thành viên hợp danh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên hợp danh.

Quy định của pháp luật về công ty đối nhân

Quy định của pháp luật về công ty đối nhân
Việc chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp khi thành lập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự phát triển định hướng của doanh nghiệp. Vậy công ty đối nhân là gì,có đặc điểm như thế nào, quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty quy định ra sao

Quy định mới về tài sản, vốn của Công ty hợp danh ?

Quy định mới về tài sản, vốn của Công ty hợp danh ?
Thưa luật sư, Tôi đang nghiên cứu về loại hình công ty hợp danh. Tôi không hiểu về nguồn vốn, tài sản trong công ty hợp danh hình thành như thế nào ? Việc huy động vốn, chuyển nhượng vốn trong công ty hợp danh có dễ dàng hay không ? Cảm ơn! (T.V.Phong, TP Hà Nội).

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh ? Quản lý công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh ? Quản lý công ty hợp danh
Tổ chức, quản lý công ty là một trong những vấn đề pháp lý trọng tâm, mô hình tổ chức và cách thức quản lý công ty phải phù hợp với quy định của pháp luật và là động lực phát triển của công ty. Vậy, Công ty hợp danh được tổ chức, quản lý như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Ưu điểm, hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp

Ưu điểm, hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp
Thưa Luật sư, pháp luật doanh nghiệp Việt Nam quy định có bốn loại hình doanh nghiệp là Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH (một thành viên và hai thành viên trở lên), công ty cổ phần, công ty hợp danh. Vậy các loại hình công ty này có những ưu điểm, hạn chế gì. Mong luật sư tư vấn.

Giải đáp một số thắc mắc về Luật doanh nghệp 2014

Giải đáp một số thắc mắc về Luật doanh nghệp 2014
Xin chào, công ty Luật Minh Khuê tôi có một vài câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của các chuyên viên tư vấn như sau: Câu 1: Khẳng định sau đây đúng hay sai ? Giai thích ? a. Tổng giám đốc công ty cổ phần có thể kiêm giám đốc công ty TNHH b. Trong các loại hình doanh nghiệp, quy chế trách nhiệm vô hạn chỉ áp dụng cho chủ doanh nghiệp tư nhân

Sự khác nhau giữa công ty hợp danh và tổ hợp tác ?

Sự khác nhau giữa công ty hợp danh và tổ hợp tác ?
Hiện nay có rất nhiều người băn khoăn về việc lựa chọn loại hình kinh doanh là thành lập công ty hợp danh và tổ hợp tác. Phần lớn những người mới bắt đầu có ý tưởng kinh doanh đều quan tâm đến những vấn đề pháp lý khi lựa chọn hai loại hình này. Công ty Luật Minh Khuê sẽ khái quát sự giống và khác nhau giữa hai loại hình này để khách hàng có sự lựa chọn đúng đắn khi đứng ra kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh ?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh ?
1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

Tại sao pháp nhân lại không phải là thành viên hợp danh?

Tại sao pháp nhân lại không phải là thành viên hợp danh?
Trả lời:Vì thành viên hợp danh là những người có trình độ chuyên môn cao, có uy tín và họ dùng chuyên môn và uy tín của mình vào việc kinh doanh. Ngoài ra, uy tín và trình độ của pháp nhân là không ổn định, uy tín và trình độ chỉ được cấp cho cá nhân. Thành viên hợp danh này dùng toàn bộ tài sản do mình sở hữu để bảo đảm cho chuyên môn và uy tín của mình trong kinh doanh.