Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tục bảo lãnh"

Thủ tục bảo lãnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tục bảo lãnh.

Hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định pháp luật

Hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định pháp luật
Hoạt động nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nói riêng được vận hành theo trật tự có tổ chức và rất phức tạp, vì vậy trong bộ máy nhà nước cũng như bộ máy hành chính nhà nước có nhiều lỗ hổng pháp lý kiến thiệt hại nhiều về vật chất và tạo gánh nặng, tiêu cực cho toàn hệ thống.

Tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực cụ thể

Tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực cụ thể
Tham nhũng là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của xã hội hiện nay. Trong tình hình đất nước đang phát triển, cùng với quyết tâm cao của Đảng và sự nỗ lực lớn trong công tác phòng chống tham nhũng thì hiện nay tình trạng tham nhũng đang có chuyển biến tích cực.

Thủ tục thỏa thuận giải quyết các khó khăn trong doanh nghiệp

Thủ tục thỏa thuận giải quyết các khó khăn trong doanh nghiệp
Thủ tục thỏa thuận giải quyết áp dụng đối với các doanh nghiệp chưa phải đình chỉ chi trả, nhưng không có khả năng tài chính để có thể hồi vực được. Có bốn điều liên quan tới phương thức giải quyết này. Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ vấn đề trên trong bài viết dưới đây

Quy định về bảo lãnh, hậu quả của việc bảo lãnh

Quy định về bảo lãnh, hậu quả của việc bảo lãnh
Bảo lãnh là việc người thứ ba ( bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ ( bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Mẫu cam kết bảo lãnh thanh toán và mẫu hợp đồng bảo lãnh

Mẫu cam kết bảo lãnh thanh toán và mẫu hợp đồng bảo lãnh
bảo lãnh thanh toán là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện các nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hay thực hiện không đúng, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khi đến hạn.

Hạn mức bảo lãnh là gì ? Khái niệm về hạn mức bảo lãnh

Hạn mức bảo lãnh là gì ? Khái niệm về hạn mức bảo lãnh
Việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bài viết phân tích quy định mới nhất của pháp luật về bảo lãnh, cụ thể:

Bảo lãnh người phạm tội như thế nào theo quy định mới nhất? Những lưu ý khi đăng ký bảo lãnh?

Bảo lãnh người phạm tội như thế nào theo quy định mới nhất? Những lưu ý khi đăng ký bảo lãnh?
Bảo lĩnh (bảo lãnh) được hiểu là một cá nhân là người thân (có uy tín trong cộng đồng) đứng ra làm đơn cam kết đối với người có hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để xin được tại ngoại ngoài cộng đồng. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc liên quan: