Luật sư tư vấn về chủ đề "tiền chậm nộp"

tiền chậm nộp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiền chậm nộp.

Mẫu thông báo về việc bổ sung giải trình hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số 03/GHAN)

Mẫu thông báo về việc bổ sung giải trình hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số 03/GHAN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo về việc bổ sung giải trình hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Nộp tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp thuế

Nộp tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp thuế
Đối với gia đình tôi và 02 hộ khác cùng phố có diện tích đất ngoài hạn mức sử dụng đến ngày 28/7/2020 (cách đây 3 ngày) nhận thông báo nộp thuế lần đầu tiên. Theo thông báo nộp thuế của thuế ABC tôi phải nộp thuế sử dụng đất bằng 50% giá đất 4 triệu đồng /m2