Luật sư tư vấn về chủ đề "tiền thuê đất"

tiền thuê đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiền thuê đất.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ gì ?

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ gì ?
Thưa Luật Sư, Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế có các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ gì

Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất năm 2022

Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất năm 2022
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tiến hành đăng ký mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất để các cơ quan nhà nước xem xét và quyết định cho phép gia hạn nộp thuế (không bị phạt tiền chậm nộp) theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Cách xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm hoặc một lần cho cả thời gian thuê ?

Cách xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm hoặc một lần cho cả thời gian thuê ?
Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định 46/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP; được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP xác định tiên thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại Điều 12 với nội dung như sau:

Mẫu thông báo nộp tiền thuê đất, quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước mới cập nhật

Mẫu thông báo nộp tiền thuê đất, quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước mới cập nhật
Mẫu thông báo nộp tiền thuê đất, quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước - Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.