Luật sư tư vấn về chủ đề "Cho thuê đất"

Cho thuê đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cho thuê đất.

Tìm hiểu học thuyết cổ điển về tiền thuê đất

Tìm hiểu học thuyết cổ điển về tiền thuê đất
Từ James Anderson cho đến David Ricardo, sự thúc đẩy trực tiếp đối với sự phát triển học thuyết tiền thuê đất cổ điển là cuộc tranh luận về Luật ngũ cốc, xuất hiện trong những cuộc chiến cấm vận giữa Napoleon và Anh

Bên thuê có được cải tạo tài sản thuê theo ý mình không?

Bên thuê có được cải tạo tài sản thuê theo ý mình không?
Với nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê, bên thuê tài sản được thực hiện hành vi tu sửa, làm tăng giá trị tài sản thuê nếu được bên cho thuê đồng ý vì hành vi tu sửa, làm tăng giá trị tài sản thuê sẽ khiến cho bên thuê tài sản phải bỏ ra một khoản chi phí đáng kể nhất định.

Quy định về ưu đãi đầu tư và ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định luât đầu tư 2020.

Quy định về ưu đãi đầu tư và ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định luât đầu tư 2020.
Ngoài các ngành nghề được hưởng ưu đãi được quy định trong Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 bổ sung thêm nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư . nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cửu khoa học; hoạt động nghiên cứu và phát triển đa ngành nghề;

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất ?
Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được pháp luật quy định chặt chẽ, bảo đảm quyền tự chủ, năng động của cấp dưới đồng thời bảo đảm tập trung chủ động ở cấp điều hành ở tầm vĩ mô, chủ yếu liên quan đến chính sách, thực hiện chính sách pháp luật

Chủ thể được giao đất là gì ? Quy định về giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân ?

Chủ thể được giao đất là gì ? Quy định về giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân ?
Thưa luật sư, xin cho tôi hỏi: Tôi thấy trên sổ đỏ (sổ hồng) có ghi quyền sử dụng đất thuộc về hộ gia đình hoặc cá nhân. Vậy, khi nào thì cá nhân, hộ gia đình được giao đất, cho thuê đất theo luật đất đai ạ ? Ai được giao đất, cho thuê đất ạ ? Cảm ơn! (Trân Văn Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Luật MInh Khuê giới thiệu toàn văn thông tư này: