Luật sư tư vấn về chủ đề "tội rửa tiền"

tội rửa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội rửa tiền.

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền
Thế nào là hành vi rừa tiền ? Cách thức nhận biết các hành vi rửa tiền hiện nay ? Quy định pháp luật và hình phạt đối với tội rừa tiền của pháp luật Việt Nam hiện nay ? Và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Quy định về tội rửa tiền theo luật Hình sự Liên Bang Nga

Quy định về tội rửa tiền theo luật Hình sự Liên Bang Nga
Cấu thành tội phạm quy định tại điều 174 và 174-1 Bộ luật hình sự LB Nga là cấu thành hình thức, vì thế chỉ cần giao dịch đầu tiên với tiền, tài sản do phạm tội mà có hoặc sử dụng chúng trong hoạt động kinh doanh hợp pháp nhằm mục đích tạo cho nó vỏ bọc hợp pháp là đã hoàn thành tội phạm rửa tiền.