1. Đóng bảo hiểm tiếp vào sổ cũ thực hiện như thế nào ?

Em đã đóng bảo hiểm ở công ty cũ được 1 năm rồi vào tháng 2 em đã báo cắt đóng bảo hiểm vì em không làm ở công ty đó nữa nhưng đến tháng 5 em xin được vào làm công ty khác, vậy em có được tiếp tục đóng bảo hiểm vào quyển sổ bảo hiểm lúc trước được không? em xin cảm ơn!

Trả lời:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hộithời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, theo quy định thì 1 người chỉ được có 1 sổ bảo hiểm. Do đó, sau khi làm việc tại công ty mới thì bạn hoàn toàn có thể tiếp tục đóng bảo hiểm vào sổ bảo hiểm trước đó.

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

2. Chốt sổ khi không có sổ bảo hiểm?

Thưa luật sư, Công ty tôi có người lao động mới vào làm, tôi báo tăng lao động, cơ quan BHXH chỉ gửi về cho tôi thẻ BHYT của người lao động đó thôi, còn sổ thì cơ quan trả lời là người đó có sổ rồi nên không cấp nữa. Bây giờ, người đó nghỉ việc, tôi bảo bổ sung sổ và thẻ BHYT cho công ty để công ty chốt sổ, người đó nói là họ không có sổ, cũng chưa tham gia BHXH ở công ty nào cả. Trường hợp đó, tôi phải làm sao để có thể chốt được sổ cho họ?

Trả lời:

Trong trường hợp này, bạn cần yêu cầu cơ quan bảo hiểm kiểm tra lại, nếu thực sự người lao động trên chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm cần hoàn thành thủ tục cấp sổ bảo hiểm cho người lao động trên.

Đối với trường hợp người lao động đã từng có sổ bảo hiểm xã hội nhưng nay không còn giữ hay chưa chốt sổ tại công ty cũ thì bạn cần yêu cầu họ làm thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm hoặc quay trở về công ty cũ để chốt sổ.

Do 1 người không thể có 2 sổ bảo hiểm nên việc kiểm tra sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi người đó nộp sổ bảo hiểm thì bạn tiến hành chốt sổ cho người đó theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Tư vấn về chế độ tử tuất cho cựu chiến binh mới cập nhật?

3. Chế độ hưởng bảo hiểm 5 năm liên tục?

Thưa luật sư vợ em mới sinh com nhưng vợ em không đóng bảo hiểm còn em đã đóng bảo hiểm liên tục 5 năm đến thời điểm hiện tại. Vậy trường hợp của em có được bảo hiểm trợ cấp gì không ạ? Em cảm ơn!

Trả lời:

Trong trường hợp bạn đã đóng BHXH 5 năm đến thời điểm hiện tại thì khi vợ sinh con theo điều 34 bạn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- Trường hợp vợ sinh thường: nghỉ 05 ngày làm việc;

- Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội thì người cha, nếu đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì cha sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con. Mức trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng vợ sinh con.

>> Xem thêm:  Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu (12 tháng) trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản ?

4. Đóng nối bảo hiểm xã hội được không ?

Tôi có vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội như sau: Hiện tại tôi vừa nghỉ việc ở công ty A sang làm ở công ty B. Nhưng vẫn chưa chốt được bảo hiểm ở công ty A (họ hẹn trong vòng 2 tháng mới xong) trong khi đấy công ty B yêu cầu tôi phải nộp sổ gốc thì mới đc đóng bảo hiểm. Vậy nhờ luật sư tư vấn giúp xem tôi phải làm như thế nào để không bị mất quyền lợi.

Trả lời:

Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty cũ bắt buộc phải chốt sổ cho bạn.Tuy nhiên trong trường hợp này, nếu công ty chưa trả sổ thì bạn có thể cung cấp số sổ bảo hiểm cho công ty mới để công ty đóng tiếp bảo hiểm xã hội cho bạn. Bởi thủ tục báo tăng bảo hiểm với lao động đã có sổ bảo hiểm, công ty chỉ cần kê khai hồ sơ qua mạng, không phải gửi sổ bảo hiểm xã hội. Nên bạn hoàn toàn có thể đóng nối tiếp quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?

5. Hỏi chế độ bảo hiểm: Chế độ lĩnh bào hiểm một lần ?

Chào luật sư, Mẹ em 57t đi làm đóng bảo hiểm được 9 năm (đi làm tư nhân nên người ta trốn bảo hiểm) nay định ra lĩnh bảo hiểm một lần theo chế độ thì được nhân viên tư vấn là đóng thêm 1 khoản tiền để được hưởng lương hưu theo chế độ . Xin hỏi luật sư điều này có trong luật không , nếu có thì chế độ cự thể như thế nào . cám ơn luật sư đã đọc và mong nhận được câu trả lời.

Trả lời:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

...

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, mẹ bạn đã đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí của BHXH, tuy nhiên mẹ bạn mới chỉ đóng BHXH 9 năm, để hưởng chế độ thì mẹ bạn cần đóng BHXH đủ 20 năm. Mức lương hưu hằng tháng của của mẹ bạn được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 3% ; mức tối đa bằng 75%.

Mọi vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật về bảo hiểm xã hội, lao đồng và việc làm vui lòng gọi: 1900.6162, đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của Quý khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật MInh KHuê

>> Xem thêm:  Công ty không đóng bảo hiểm đúng quy định ? Có bị xử phạt hành chính nếu không đóng BHXH không ?