Luật sư tư vấn về chủ đề "tư cách pháp nhân"

tư cách pháp nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư cách pháp nhân.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là gì? địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là gì? địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?
Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo vươn lên cùng phát triển. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ có dự án kinh doanh mới, sáng tạo nhưng còn thiếu nguồn vốn để thúc đẩy và duy trì hoạt động kinh doanh.

Nhóm không có tư cách pháp nhân trong luật phương Tây

Nhóm không có tư cách pháp nhân trong luật phương Tây
Một cách ngoại lệ, và phù hợp với đặc điểm và trình độ của nền kinh tế Việt Nam, luật Việt Nam thừa nhận có hai loại chủ thể của quan hệ pháp luật không có tư cách pháp nhân mà cũng không phải là cá nhân: hộ gia đình và tổ hợp tác.

Tư vấn tư cách pháp nhân trong hoạt động đấu thầu?

Tư vấn tư cách pháp nhân trong hoạt động đấu thầu?
Thưa luật sư! Tôi hiện công tác tại phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong công tác lựa chọn nhà thầu tôi có gặp tình huống như thế này rất mong Luật Minh Khuê giải đáp. Tình huống như sau: Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở do công ty tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có quan hệ con đẻ với công ty thi công gói thầu trên. Theo điểm đ, khoản 6, điều 89 Luật đấu thầu số 43 thì "Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó" không rõ là có hạn chế đối với công ty có tư cách pháp nhân độc lập nhưng lại có quan hệ gia đình với nhà thầu hay không? Rất mong Luật Minh Khuê giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn.

Tư vấn về thành lập một tổ chức có tư cách pháp nhân ?

Tư vấn về thành lập một tổ chức có tư cách pháp nhân ?
Kính chào công ty Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Hiện tại gia đình tôi đang kinh doanh vận tải hành khách. Gia đình tôi có 4 xe khách, tôi muốn thành lập thành một tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng Tôi chưa biết nên mở công ty hay doanh nghiệp hay hợp tác xã vận tải nữa. Rất mong quý công ty tư vấn giúp tôi!