Luật sư tư vấn về chủ đề "tư cách pháp nhân"

tư cách pháp nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư cách pháp nhân.

Những điểm mới về pháp nhân của BLDS 2015 so với BLDS 2005.

Những điểm mới về pháp nhân của BLDS 2015 so với BLDS 2005.
Cho đến thời điểm hiện tại, pháp nhân vẫn là một vấn đề mới mẻ đối với pháp luật Việt Nam mà các nhà luật cần tìm hiểu, nghiên cứu. Pháp nhân được đưa vào BLDS từ năm 1995, sau đó được sửa đổi bổ sung qua các bộ luật đó là BLDS 2005 và BLDS 2015.

Pháp nhân là gì? Pháp nhân theo quy định của BLDS năm 2015.

Pháp nhân là gì? Pháp nhân theo quy định của BLDS năm 2015.
Cho đến thời điểm hiện tại, pháp nhân vẫn là một vấn đề mới mẻ đối với pháp luật Việt Nam mà các nhà luật cần tìm hiểu, nghiên cứu để đặt ra các quy phạm pháp luật phù hợp điều chỉnh các hoạt động của pháp nhân.

Đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 về pháp nhân.

Đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 về pháp nhân.
Cho đến thời điểm hiện tại, pháp nhân vẫn là một vấn đề mới mẻ đối với pháp luật Việt Nam mà các nhà luật cần tìm hiểu, nghiên cứu để đặt ra các quy phạm pháp luật phù hợp điều chỉnh các hoạt động của pháp nhân

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?
Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại là hành vi của một người hoặc một số người đang thuộc biên chế của tổ chức kinh tế mà theo pháp luật thì tổ chức kinh tế này là pháp nhân thương mại.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook