Luật sư tư vấn về chủ đề "tự do hóa thương mại"

tự do hóa thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tự do hóa thương mại.

Chính sách thương mại trong một thế giới tương thuộc

Chính sách thương mại trong một thế giới tương thuộc
Các nhà kinh tế nhìn nhận nền kinh tế là một hệ thống thăng bằng chung, tại đó sự việc này phụ thuộc vào sự việc khác, vì thế, không thể tách biệt được bất kỳ lĩnh vực chính sách kinh tế nào để phân tích... Dưới đây ta sẽ cùng tìm hiểu về chính sách thương mại trong một thế giới tương thuộc.

Tự do hóa thương mại dịch vụ tại các nước đang phát triển

Tự do hóa thương mại dịch vụ tại các nước đang phát triển
Dịch vụ, từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các dịch vụ tài chính ngân hàng, đã và đang trở thành ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế quốc dân của nhiều nước trên thế giới. Dịch vụ không chỉ tạo công ăn việc làm và thu nhập tại nhiều quốc gia mà còn đóng vai trò là đầu vào (input) quan trọng để sản xuất ra các hàng hoá và dịch vụ khác (ví dụ: dịch vụ viễn thông). Do vậy một ngành dịch vụ hiệu quả cao là rất cần thiết cho tổng thể nền kinh tế.

Tự do hóa thương mại dịch vụ và các nước đang phát triển ?

Tự do hóa thương mại dịch vụ và các nước đang phát triển ?
Dịch vụ, từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các dịch vụ tài chính ngân hàng, đã và đang trở thành ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế quốc dân của nhiều nước trên thế giới. Dịch vụ không chỉ tạo công ăn việc làm và thu nhập tại nhiều quốc gia mà còn đóng vai trò là đầu vào (input) quan trọng để sản xuất ra các hàng hoá và dịch vụ khác

Nguyên tắc cân bằng-hợp lý trong tự do hóa thương mại (Proportionality in Trade Liberalization)

Nguyên tắc cân bằng-hợp lý trong tự do hóa thương mại (Proportionality in Trade Liberalization)
Nguyên tắc cân bằng - hợp lý (proportionality) là một nguyên tắc cơ bản trong hệ thống các nguyên tắc pháp lý chung. Trong nhiều hệ thống pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế như pháp luật của Cộng đồng Châu Âu (EC), pháp luật của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nguyên tắc này là công cụ pháp lý quan trọng để kiểm tra quyền tự do ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản thực thi pháp luật của các chính phủ (là thành viên của các liên kết kinh tế đó) trong mối tương qua
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook