Luật sư tư vấn về chủ đề "tự do hóa thương mại"

tự do hóa thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tự do hóa thương mại.

các loại rào cản phổ biến đối với tự do hóa thương mại dịch vụ pháp lý? Bình luận về các hạn chế mà Việt Nam đã đưa ra trong biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ pháp lý trong khuôn khổ EVFTA

các loại rào cản phổ biến đối với tự do hóa thương mại dịch vụ pháp lý? Bình luận về các hạn chế mà Việt Nam đã đưa ra trong biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ pháp lý trong khuôn khổ EVFTA
Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động dịch vụ pháp lý ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong việc thông thương hoá các hoạt động thương mại. Dịch vụ pháp lý giữ vị trí cần thiết trong số nhiều loại hình dịch vụ khác của nền kinh tế.

Tự do hóa thương mại và các vấn đề mới sau khi WTO vừa ra đời

Tự do hóa thương mại và các vấn đề mới sau khi WTO vừa ra đời
Sau hội nghị thành lập WTO ở Marrakesh, cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của tổ chức diễn ra tại Singapore năm 1996. Không chỉ củng cố nghị trình mở rộng quy tắc thương mại thừa kế từ Vòng Uruguay, các bộ trưởng thương mại còn bắt đầu thương thảo những lĩnh vực mới

Nguyên tắc cân bằng-hợp lý trong tự do hóa thương mại (Proportionality in Trade Liberalization)

Nguyên tắc cân bằng-hợp lý trong tự do hóa thương mại (Proportionality in Trade Liberalization)
Nguyên tắc cân bằng - hợp lý (proportionality) là một nguyên tắc cơ bản trong hệ thống các nguyên tắc pháp lý chung. Trong nhiều hệ thống pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế như pháp luật của Cộng đồng Châu Âu (EC), pháp luật của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nguyên tắc này là công cụ pháp lý quan trọng để kiểm tra quyền tự do ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản thực thi pháp luật của các chính phủ (là thành viên của các liên kết kinh tế đó) trong mối tương qua

Vì sao cần kiểm soát loài ngoại lai xâm hai? Nguyên tắc phòng ngừa nhằm kiểm soát nhập khẩu sinh vật ngoại lai trong bối cảnh tự do hóa thương mại

Vì sao cần kiểm soát loài ngoại lai xâm hai? Nguyên tắc phòng ngừa nhằm kiểm soát nhập khẩu sinh vật ngoại lai trong bối cảnh tự do hóa thương mại
Sinh vật ngoại lai có loài xâm hại và có loài không xâm hại, đối với những loài xâm hại thì hậu quả mà chúng gây ra cho nền kinh tế là rất lớn. Việc kiểm soát sinh vật ngoại lai là điều quan trọng và cần thiết. Tìm hiểu nguyên tắc phòng ngừa theo quy định của luật quốc tế và pháp luật Việt Nam:

Vấn đề lao động và tự do hóa thương mại, những mối quan tâm của các tổ chức công đoàn

Vấn đề lao động và tự do hóa thương mại, những mối quan tâm của các tổ chức công đoàn
Nếu như tất cả mọi điều kiện khác đều như nhau, quyết định địa điểm đầu tư sẽ bị ảnh hưởng bởi tính khắt khe tương đối của các quy định về lao động ở các quốc gia khác nhau và hậu quả là gây sức ép kéo thấp tiêu chuẩn lao động ở những nước nào quan tâm tới việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tự do hóa thương mại dịch vụ và các nước đang phát triển ?

Tự do hóa thương mại dịch vụ và các nước đang phát triển ?
Dịch vụ, từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các dịch vụ tài chính ngân hàng, đã và đang trở thành ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế quốc dân của nhiều nước trên thế giới. Dịch vụ không chỉ tạo công ăn việc làm và thu nhập tại nhiều quốc gia mà còn đóng vai trò là đầu vào (input) quan trọng để sản xuất ra các hàng hoá và dịch vụ khác