Luật sư tư vấn về chủ đề "Tuyên ngôn"

Tuyên ngôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tuyên ngôn.

Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ

Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ
Khi mỗi dân tộc có áp bức, áp mức của mỗi dân tộc có thể là sự áp bức của chế độ phong kiến, áp bức của dân ngoại xâm. Khi sự áp bức quá lớn thì sẽ có đấu tranh, giành lại độc lập, tự do. Đối với Hoa Kỳ, khi chịu sự thống trị, áp bức, bóc lột quá nặng nề, nhân dân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh. Thành quả của cuộc đấu tranh đó được thể hiện qua bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook