Luật sư tư vấn về chủ đề "xã hội chủ nghĩa"

xã hội chủ nghĩa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xã hội chủ nghĩa.

Phân tích giới hạn của chủ nghĩa kinh nghiệm

Phân tích giới hạn của chủ nghĩa kinh nghiệm
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chủ nghĩa kinh nghiệm; giới hạn của chủ nghĩa kinh nghiệm; Mắc bệnh chủ nghĩa kinh nghiệm thể hiện như thế nào?....

Robert Owen và Charles Fourier với chủ nghĩa xã hội không tưởng

Robert Owen và Charles Fourier với chủ nghĩa xã hội không tưởng
Những người không tưởng xem chủ nghĩa Tư bản là phi lý, bất nhân và bất công. Họ từ chối quan niệm bất can thiệp và thuyết hài hòa quyền lợi. Tất cả trong số họ đều lạc quan về khả năng hoàn hảo của con người và trật tự xã hội thông qua sự xây dựng môi trường xã hội thích hợp

Tìm hiểu về trường phái chủ nghĩa lịch sử Đức

Tìm hiểu về trường phái chủ nghĩa lịch sử Đức
Trong bài viết này hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về trường phái chủ nghĩa lịch sử Đức - một trong hai biến thể của chủ nghĩa lịch sử trong thế kỷ 19, tác động đến kinh tế học. Wilhelm Roscher và Gustav Schmoller đại diện cho hai nhóm tác giả thuộc trường phái chủ nghĩa lịch sử Đức

Tìm hiểu về cuộc đời và tác phẩm của Karl Marx

Tìm hiểu về cuộc đời và tác phẩm của Karl Marx
Karl Heinrich Marx (thường được phiên âm tiếng Việt là Các Mác; 5 tháng 5 năm 1818 – 14 tháng 3 năm 1883) là một nhà triết học, nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà xã hội học, nhà lý luận chính trị, nhà báo và nhà cách mạng người Đức gốc Do Thái

Khái quát hệ thống tư tưởng của Karl Marx

Khái quát hệ thống tư tưởng của Karl Marx
Karl Heinrich Marx là một nhà triết học, nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà xã hội học, nhà lý luận chính trị, nhà báo và nhà cách mạng người Đức gốc Do Thái. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu khái quát về hệ thống tư tưởng của Karl Marx

Các tác phẩm ban đầu của Marx về sản xuất của chủ nghĩa tư bản

Các tác phẩm ban đầu của Marx về sản xuất của chủ nghĩa tư bản
Marx được đánh giá là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử loài người, các tác phẩm của ông đã nhận được lời tán dương lẫn chỉ trích. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu một vài tác phẩm của ông bàn về sản xuất của chủ nghĩa tư bản

Karl Marx bàn về thuyết giá trị lao động

 Karl Marx bàn về thuyết giá trị lao động
Người đặt nền móng đầu tiên cho học thuyết giá trị lao động là William Petty và John Locke. Adam Smith và David Ricardo là những người có đóng góp lớn cho học thuyết giá trị lao động. Karl Marx đã phát triển các ý tưởng này

Các định luật chung của Tư bản chủ nghĩa

Các định luật chung của Tư bản chủ nghĩa
Marx mô tả năm định luật, hay là những khuynh hướng chung, vốn có trong chủ nghĩa Tư bản. Mỗi định luật bắt nguồn từ tính chất động lực trong nền kinh tế, mỗi định luật bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa “lực lượng sản xuất” và “quan hệ sản xuất” tĩnh.

Karl Marx và thế giới hậu chủ nghĩa Tư bản

Karl Marx và thế giới hậu chủ nghĩa Tư bản
Các tác phẩm của Marx đã hình thành vững chắc niềm tin vào một xã hội "mới" trong cuộc cách mạng thế giới, mặc dù ông hiếm khi thảo luận bản chất của thế giới hậu chủ nghĩa Tư bản. Xã hội “mới” phải là một xã hội cộng sản trong đó tài sản cá nhân của giai cấp vô sản không còn tồn tại nữa

Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi - Người chỉ trích chủ nghĩa Tư bản

Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi - Người chỉ trích chủ nghĩa Tư bản
J. c. L. Simonde de Sismondi là một trong những người tiên phong ủng hộ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp ốm đau, thuế lũy tiến, quy định giờ làm việc và chế độ hưu trí. Ông cũng là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ giai cấp vô sản để chỉ giai cấp công nhân được tạo ra dưới chủ nghĩa tư bản

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” là nguyên tắc tương đối mới trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích cụ thể nguyên tắc này theo luật hiến pháp năm 2013, cụ thể:

Viện công tố là gì ? Quy định về Viện công tố theo pháp luật Việt Nam? Tại sao Viện công tố lại chỉ xuất hiện ở Việt Nam trong một thời gian ngắn?

Viện công tố là gì ? Quy định về Viện công tố theo pháp luật Việt Nam? Tại sao Viện công tố lại chỉ xuất hiện ở Việt Nam trong một thời gian ngắn?
Viện công tố là cơ quan nhà nước do Quốc hội thành lập thực hiện nhiệm vụ công tố. Viện công tố thành lập vào năm 1958 (Viện công tố nhân dân trung ương) tồn tại trong một thời gian ngắn ở Việt Nam (1958 - 1960). Bài viết xoay quanh vấn đề về viện công tố theo quy định của pháp luật Việt Nam.