Luật sư tư vấn về chủ đề "xử phạt vi phạm hành chính"

xử phạt vi phạm hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung cơ bản của luật xử lý vi phạm hành chính

Nội dung cơ bản của luật xử lý vi phạm hành chính
Qua thực tế thi hành pháp luật về XLVPHC, các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính được quy định trong Pháp lệnh XLVPHC năm 2002 đã được khẳng định là cần thiết và đúng đắn, do đó được tiếp tục quy định tại Luật XLVPHC.

Quy định về tiền nộp phạt vi phạm hành chính

Quy định về tiền nộp phạt vi phạm hành chính
Người vi phạm các quy định về quản lý hành chính nhà nước, sau khi nhận quyết định xử phạt có nội dung phạt tiền thì việc thực hiện nộp phạt được quy định như thế nào? Các trường hợp nộp chậm thì tiến chậm nộp tính ra sao và khi nào được miễn tiền phạt vi phạm ?

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi trốn thuế, và hành vi vi phạm về thuế liên quan đến ngân hàng

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi trốn thuế, và hành vi vi phạm về thuế liên quan đến ngân hàng
Nhóm các hành vi vi phạm về thuế trong bài viết dưới đây bao gồm Hành vi trốn thuế, Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, Hành vi vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế và hành vi vi phạm của

Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế bị xử phạt như thế nào ?

Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế bị xử phạt như thế nào ?
Công ty Luật Minh Khuê tổng hợp, biên tập một số câu hỏi cùng chủ đề về vi phạm hành chính về thuế từ email của quý bạn đọc gửi về. Căn cứ pháp lý được trích dẫn trong bài viết là nghị định số 125/2020/NĐ-CP - Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động
Các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động được quy định tại Chương IV Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Xử phạt hành vi không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm mới để được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xử phạt hành vi không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm mới để được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động khi xảy ra những sư kiện và rủi ro làm cho người lao động bị giảm hoặc mất khả năng lao động khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn. Các quy định về điều kiện hưởng chính sách cũng được

Vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính của cơ sở giáo dục bị xử phạt thế nào ?

Vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính của cơ sở giáo dục bị xử phạt thế nào ?
Các hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy, đào tạo của các cơ sở giáo dục bị xử phạt theo quy định tại mục 8 Chương II Nghị định số 02/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Vi phạm quy định về chương trình đào tạo và quy định tuyển sinh

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Vi phạm quy định về chương trình đào tạo và quy định tuyển sinh
Nhóm các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh và nhóm hành vi vi phạm quy định về nội dung, chương trình, hoạt động đào tạo liên thông, liên kết được quy định tại Mục 2, Mục 3 chương II Nghị định số 04/2021/NĐ-CP - Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về thành lập và tổ chức thi, kiểm tra kết quả học tập trong lĩnh vực Giáo dục

Xử phạt hành vi vi phạm  quy định về thành lập và tổ chức thi, kiểm tra kết quả học tập trong lĩnh vực Giáo dục
Ngày 22/01/2021 Chính Phủ ban hành Nghị định số 02/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục. Đối tượng áp dụng của nghị định gồm các cơ sở giáo dục trong hệ thông giáo dục quốc dân, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam,

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Công ty Luật TNHH Minh Khuê tiếp tục tổng hợp các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm theo quy định tại Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.