Luật sư tư vấn về chủ đề "yêu cầu bồi thường thiệt hại"

yêu cầu bồi thường thiệt hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam

Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam
Hoạt động khám, chữa bệnh được thiết lập dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng phải tuân thủ những quy định chung của pháp luật dân sự nhưng cũng có những điểm đặc thù.

Thiệt hại được bồi thường khi yêu cầu Nhà nước bồi thường được xác định như thế nào?

Thiệt hại được bồi thường khi yêu cầu Nhà nước bồi thường được xác định như thế nào?
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định chi tiết về thiệt hại và xác định thiệt hại được bồi thường. Tuy vậy, các quy định còn dẫn chiếu rắc rối và khá phức tạp. Nhằm giúp bạn đọc có thể đọc và hiểu rõ những quy định của pháp luật về vấn đề này, Luật Minh Khuê luận giải cụ thể dưới đây:

Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?
Bài viết dưới đây sẽ phân tích đến các vấn đề sau: Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?; Khi tài sản gây thiệt hại thì có tồn tại hành vi trái pháp luật không? Tài sản có thể gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người không?...

Cách xác định các loại thiệt hại để làm căn cứ bồi thường ?

Cách xác định các loại thiệt hại để làm căn cứ bồi thường ?
Thiệt hại là điều kiện đầu tiên làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Nguyên tắc bồi thường toàn bộ thiệt hại chỉ có thể thực hiện được đầy đủ và chính xác khi xác định “toàn bộ thiệt hại” là bao nhiêu và frên cơ sở đó ấn định mức bồi thường.

Điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất là gì ?

Điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất là gì ?
Điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất là cơ sở pháp lý để được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản của người bị thu hồi đất khi Nhà nước sự dụng đất vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế.

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là gì? Khái niệm về bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là gì? Khái niệm về bồi thường thiệt hại
Giao dịch dân sự (hợp đồng) được xác lập luôn có điều khoản về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên nào đó vi phạm nghĩa vụ hợp đồng - gọi là bồi thường thiệt hại trong hợp đồng. Bài viết trình bày khái niệm và căn cứ, thiệt hại được bồi thường trong bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì ? Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì ? Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự của bên có lỗi (cố ý hoặc vô ý), gây hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, gây hại đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác.

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp không có thỏa thuận ?

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp không có thỏa thuận ?
Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề này muốn hỏi Luật sư như sau : Tôi có ký một hợp đồng mua bán hàng hóa với một đơn vị, tuy nhiên không thỏa thuận về điều khoản bồi thường thiệt hai như thế nào. Nay đơn vị đó đã quá hạn giao hàng được quy định trong hợp đồng mà vẫn chưa giao hàng cho tôi. Vậy Luật sư cho tôi hỏi là tôi có được yêu cầu bồi thường thiệt hại không và mức bồi thường tôi nhận được có thể là bao nhiêu ?