1. Giới thiệu về tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản 821 được sử dụng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp phát sinh trong năm, là căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

Chức năng:

- Ghi nhận chi phí TNDN hiện hành và hoãn lại phát sinh trong năm:

Tài khoản 821 ghi nhận các chi phí TNDN mà doanh nghiệp phải trả trong năm tài chính, bao gồm cả các khoản chi phí đã phát sinh và các khoản chi phí dự kiến phát sinh nhưng chưa thanh toán hoặc chưa ghi nhận vào kỳ kế toán trước.

- Cung cấp thông tin về chi phí TNDN để lập báo cáo tài chính và phục vụ công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp:

+ Thông qua việc ghi nhận các khoản chi phí TNDN trong tài khoản 821, doanh nghiệp có thể tổng hợp và lập báo cáo tài chính cho năm tài chính, bao gồm báo cáo lợi nhuận sau thuế. Thông tin này cung cấp cho cơ quan quản lý, cổ đông, và các bên liên quan một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi đã tính đến các chi phí TNDN.

+ Đồng thời, thông tin từ tài khoản 821 cũng phục vụ cho công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp, giúp quản lý hiệu quả các khoản chi phí TNDN và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp để tối ưu hóa thuế và tăng cường hiệu suất kinh doanh.

 

2. Các tài khoản cấp 2 của tài khoản 821

Dưới đây là chi tiết về hai tài khoản cấp 2 của tài khoản 821:

8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

- Mô tả: Được sử dụng để ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong năm hiện hành.

- Đặc điểm:

+ Ghi nhận chi phí TNDN mà doanh nghiệp phải trả trong năm kế toán.

+ Số tiền được ghi nhận trong tài khoản này là số tiền thực tế mà doanh nghiệp phải trả cho cơ quan thuế trong kỳ kế toán.

8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Mô tả: Dùng để ghi nhận chi phí TNDN được hoãn nộp theo quy định của pháp luật về thuế.

- Đặc điểm:

+ Ghi nhận số tiền chi phí TNDN mà doanh nghiệp hoãn nộp theo quy định của pháp luật, thường do được các quy định pháp lý cho phép hoặc do thỏa thuận với cơ quan thuế.

+ Các số tiền ghi nhận trong tài khoản này thường là số tiền chi phí TNDN đã được công bố trong báo cáo tài chính nhưng chưa được thanh toán tới cơ quan thuế vào thời điểm đó.

Đối với mỗi tài khoản cấp 2 này, các giao dịch tương ứng sẽ được ghi vào để phản ánh chính xác thông tin về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

 

3. Giải thích chi tiết về từng tài khoản cấp 2

3.1 Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Ghi nhận:

- Số tiền thuế TNDN tạm tính theo lũy kế trong năm:

Tài khoản 8211 ghi nhận các khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được tính toán tạm tính theo lũy kế trong năm tài chính. Đây là các khoản chi phí thuế được ước tính dựa trên doanh thu hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm tài chính đó, để chuẩn bị cho việc nộp thuế sau này.

- Số tiền thuế TNDN bổ sung phải nộp do phát hiện sai sót của các năm trước:

Tài khoản 8211 cũng ghi nhận các khoản chi phí thuế TNDN bổ sung phải nộp do phát hiện sai sót hoặc thiếu sót từ các năm tài chính trước đó. Điều này có thể bao gồm các khoản thuế bổ sung sau khi kiểm toán hoặc sau khi cơ quan thuế phát hiện và yêu cầu điều chỉnh.

Kết chuyển:

- Cuối kỳ, số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có của tài khoản 8211 sẽ được kết chuyển vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

- Số tiền này sẽ được chuyển để tính vào kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp. Điều này giúp cải thiện tính chính xác của báo cáo tài chính và đảm bảo rằng các khoản chi phí TNDN được phản ánh đúng trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

3.2 Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được sử dụng để ghi nhận số tiền thuế TNDN được hoãn nộp theo quy định của pháp luật về thuế, cũng như điều chỉnh số tiền thuế TNDN hoãn lại của các năm trước do thay đổi quy định của pháp luật về thuế. Dưới đây là các điểm cụ thể về ghi nhận và kết chuyển của tài khoản này:

Ghi nhận:

- Số tiền thuế TNDN được hoãn nộp theo quy định của pháp luật về thuế:

+ Khi doanh nghiệp quyết định hoãn nộp số tiền thuế TNDN theo quy định của pháp luật, số tiền này sẽ được ghi nhận trong tài khoản 8212.

+ Ghi nhận số tiền này làm phản ánh của khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả vào tương lai.

- Số tiền thuế TNDN hoãn lại của các năm trước được điều chỉnh do thay đổi quy định của pháp luật về thuế:

+ Nếu có sự thay đổi trong quy định của pháp luật về thuế, dẫn đến việc điều chỉnh số tiền thuế TNDN hoãn lại của các năm trước, thì số tiền điều chỉnh này sẽ được ghi nhận trong tài khoản 8212.

+ Việc ghi nhận này giúp đảm bảo rằng các thông tin về thuế TNDN hoãn lại được phản ánh chính xác và đầy đủ trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Kết chuyển:

- Cuối kỳ, số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có của tài khoản 8212 sẽ được kết chuyển vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

- Qua việc kết chuyển này, số tiền chi phí thuế TNDN hoãn lại được tính vào trong quá trình xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, làm phản ánh cho khoản lỗ hoặc lãi tương ứng. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

 

4. Lưu ý khi sử dụng các tài khoản cấp 2 của tài khoản 821

- Căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế và hướng dẫn của Bộ Tài chính:

Khi ghi nhận và kết chuyển số dư các tài khoản cấp 2 của tài khoản 821, cần tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, bao gồm cả các quy định cụ thể về việc tính toán, ghi nhận và kết chuyển thuế TNDN. Hướng dẫn của Bộ Tài chính cũng cần được tuân thủ để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình kế toán.

- Sử dụng sổ kế toán riêng để theo dõi chi tiết các khoản thuế TNDN hiện hành và hoãn lại:

Để đảm bảo quản lý và theo dõi chi tiết các khoản thuế TNDN một cách chính xác, nên sử dụng sổ kế toán riêng cho tài khoản 821 và các tài khoản cấp 2 của nó. Việc này giúp giữ gìn sự rõ ràng và minh bạch trong việc ghi nhận và theo dõi các khoản thuế TNDN và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và rà soát.

- Định kỳ kiểm tra và đối chiếu số dư các tài khoản cấp 2 của tài khoản 821:

Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc ghi nhận và kết chuyển số dư các tài khoản cấp 2 của tài khoản 821, cần thực hiện định kỳ kiểm tra và đối chiếu số dư với sổ kế toán thuế. Việc này giúp phát hiện và khắc phục kịp thời mọi sai sót, tránh được những hậu quả tiêu cực có thể phát sinh do sự không chính xác trong quản lý và ghi nhận các khoản thuế TNDN.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Cách hạch toán tài khoản 151 hàng mua đang đi đường theo Thông tư 200

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.