1. Nguồn hình thành tài sản tại cơ quan của Đảng

Nguồn hình thành tài sản tại cơ quan của Đảng, theo quy định của Điều 3 trong Nghị định 165/2017/NĐ-CP, đem đến một cái nhìn rõ ràng và minh bạch về quá trình này. Theo nghị định này, có hai nguồn chính cấp tài sản:

- Trước hết, tài sản được Nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản mà cơ quan có được thông qua việc đầu tư xây dựng hoặc mua sắm, với nguồn kinh tế đến từ ngân sách nhà nước. Quy trình này được thực hiện theo các quy định và quy trình quản lý tài sản công cộng.

- Thứ hai, tài sản có sẵn và đã được quyết định chuyển giao quyền sở hữu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thường đòi hỏi sự phê chuẩn và xác nhận từ các cấp quản lý có thẩm quyền, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình chuyển giao này.

- Tiếp đó, tài sản được đầu tư xây dựng và mua sắm đến từ quỹ dự trữ của ngân sách Đảng, cũng như các nguồn kinh phí khác của Đảng. Quá trình này không chỉ là việc đảm bảo sự tiện ích và hiệu suất cao cho Đảng mà còn thể hiện sự quản lý thông minh và đối xử có trách nhiệm với nguồn lực.

- Bên cạnh đó, tài sản còn được hình thành thông qua việc tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hiến tặng, biếu tặng, viện trợ, tài trợ và các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác cho Đảng. Điều này thể hiện sự đồng lòng và ủng hộ từ cộng đồng cả trong và ngoài nước.

- Ngoài ra, tài sản còn bắt nguồn từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn vay, vốn huy động, liên doanh và liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Điều này tạo nên một hệ thống tài chính linh hoạt, đa chiều và khả năng đáp ứng linh hoạt đối với những thách thức và cơ hội mới.

Điều này không chỉ là một quy trình quản lý tài sản, mà còn là một bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng tài sản của Đảng được xử lý và quản lý một cách minh bạch, công bằng và theo đúng các quy định của pháp luật.

 

2. Tài sản tại cơ quan của Đảng chưa dùng hết công suất cho đơn vị khác dùng?

Tài sản tại cơ quan của Đảng, khi chưa được tận dụng hết công suất theo quy định tại Điều 16 Nghị định 165/2017/NĐ-CP, mở ra những cơ hội mở rộ và tiềm năng lớn cho việc chia sẻ và tận dụng hiệu quả nguồn lực này. Điều này không chỉ là một khía cạnh của quản lý tài sản mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa sự linh hoạt và sự hiệu quả của cơ sở vật chất.

Cụ thể, tài sản chưa sử dụng hết công suất bao gồm các phần quan trọng như hội trường và các phương tiện vận tải như ô tô. Việc chia sẻ hội trường có thể tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị khác sử dụng không gian này để tổ chức sự kiện, hội nghị, giảng đường hoặc các hoạt động khác một cách linh hoạt và hiệu quả.

Đối với các phương tiện vận tải, việc chia sẻ có thể giúp giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa việc sử dụng xe, đồng thời tạo ra môi trường làm việc chung và tích cực hơn. Sự tận dụng chung này không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực mà còn tạo nên một cộng đồng làm việc đoàn kết và hiệu quả.

 

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng chung tài sản

Điều 16 Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được sử dụng chung tài sản không chỉ là một nhiệm vụ pháp lý mà còn là cơ hội để họ tham gia tích cực vào quá trình quản lý và sử dụng nguồn lực chung một cách có trách nhiệm và hiệu quả.

- Đầu tiên, nghĩa vụ bảo đảm sử dụng đúng công năng của tài sản, duy trì an ninh và an toàn, và cấm chuyển giao quyền sử dụng tài sản cho bên thứ ba hoặc mục đích khác, không chỉ là biện pháp để bảo vệ tài sản mà còn là một cam kết đối với sự công bằng và minh bạch trong quản lý nguồn lực. Đảm bảo việc sử dụng tài sản đúng công năng, đồng thời giữ vững an ninh và an toàn là trách nhiệm hàng đầu. Đối tượng sử dụng chung tài sản không chỉ là người quản lý nguồn lực mà còn là những người giữ gìn và phát triển giá trị của nó. Điều này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và tôn trọng đối với mục đích ban đầu của tài sản.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh việc không chấp nhận chuyển giao quyền sử dụng tài sản chung cho bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị nào khác, cũng như không sử dụng tài sản vào các mục đích không liên quan. Hành động này không chỉ là việc giữ vững tính công bằng và minh bạch trong quản lý nguồn lực mà còn là cách đảm bảo sự bền vững và hiệu quả của tài sản trong quá trình sử dụng. Việc duy trì sự tập trung vào mục tiêu chính của tài sản không chỉ là nền tảng cho quản lý thông minh mà còn tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và có trách nhiệm, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng sử dụng tài sản chung.

- Thứ hai, việc trả cho cơ quan của Đảng một khoản chi phí sử dụng chung là một hành động có trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để bù đắp các chi phí như điện, nước, xăng dầu, nhân công phục vụ và các chi phí khác trực tiếp liên quan đến quản lý và vận hành tài sản trong quá trình sử dụng chung. Quá trình này không bao gồm khấu hao (hao mòn) tài sản cố định, nhấn mạnh vào việc duy trì và phát triển tài sản một cách bền vững. Đối với việc sử dụng chung tài sản, việc trả chi phí đồng nghĩa với việc tạo ra một môi trường tài chính cân đối và bền vững, đồng thời đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý nguồn lực. Đối tượng sử dụng chung tài sản, khi trả cho cơ quan của Đảng một khoản chi phí sử dụng chung, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự duy trì và phát triển của tài sản.

Chi phí này không chỉ đơn thuần là một khoản thanh toán mà còn bao gồm các yếu tố quan trọng như điện, nước, xăng dầu, nhân công phục vụ, và các chi phí khác trực tiếp liên quan đến quản lý và vận hành tài sản trong thời gian sử dụng chung. Mục tiêu là tạo ra một quy trình trả chi phí linh hoạt, minh bạch và công bằng, giúp bảo đảm rằng nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Điều quan trọng là chi phí này không bao gồm khấu hao (hao mòn) của tài sản cố định, nhấn mạnh vào việc tập trung vào các chi phí vận hành và duy trì trong quá trình sử dụng chung. Hành động này không chỉ là sự đối ứng về tài chính mà còn là cơ hội để tất cả các bên liên quan tham gia tích cực vào việc duy trì và phát triển tài sản chung một cách bền vững và hiệu quả

Ngoài ra, đối tượng được hưởng sử dụng chung tài sản để phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao không chỉ đa dạng mà còn rộng lớn, bao gồm:

- Cơ quan nhà nước: Chúng ta không chỉ nhìn nhận tài sản chung như là một nguồn lực chung mà còn là một công cụ quan trọng để hỗ trợ cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý và phục vụ cộng đồng.

- Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân: Trong bối cảnh an ninh quốc gia, tài sản chung trở thành một yếu tố quan trọng, hỗ trợ lực lượng vũ trang nhân dân trong việc bảo vệ và duy trì ổn định cho quốc gia.

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Tài sản chung không chỉ là sự tích hợp nguồn lực mà còn là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ của mình.

- Cơ quan của Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng: Tài sản chung trở thành bảo vệ và động viên cho hoạt động của cơ quan và đơn vị sự nghiệp của Đảng, góp phần quan trọng vào sự đồng thuận và hiệu quả của tổ chức.

- Tổ chức chính trị - xã hội: Đối tượng này không chỉ đề cập đến những tổ chức chính trị mà còn bao gồm những tổ chức xã hội, tạo ra một sân chơi chung cho họ để tận dụng và phát triển tài sản một cách sáng tạo và bền vững.

Sự đa dạng và rộng lớn của đối tượng này mở ra nhiều cơ hội hơn nữa để tận dụng tài sản chung theo cách linh hoạt và sáng tạo, tạo ra một cộng đồng làm việc và hợp tác đa phương mạnh mẽ.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Các loại tài sản thuộc cơ quan Đảng? Quyết định giao tài sản thuộc thẩm quyền của ai. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.