1. Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 là những loại tài sản nào?

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 4 trong Nghị định 05/2017/NĐ-CP, tài sản chìm đắm gây nguy hiểm được phân loại thành hai cấp độ khác nhau. Cấp độ 1 áp dụng cho những tài sản chìm đắm gây nguy hiểm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Gây mất an toàn hoặc có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, cũng như hoạt động đường thủy nội địa tại khu vực, nhưng chưa gây ách tắc luồng hàng hải hoặc luồng đường thủy nội địa. Có nghĩa là tài sản chìm đắm có thể gây ra các vấn đề liên quan đến an toàn và hoạt động hàng hải, nhưng chưa đạt đến mức cần thiết để áp dụng các biện pháp cấm luồng hàng hải hoặc luồng đường thủy nội địa.

- Có nguy cơ gây ra các bệnh dịch cho con người và môi trường sống, hoặc đe dọa tính mạng của con người. Ám chỉ rằng tài sản chìm đắm có khả năng tạo ra các nguy cơ liên quan đến sức khỏe con người và môi trường sống, hoặc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con người.

- Chứa đựng lượng dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ, hoặc hóa chất nguy hiểm, độc hại với trọng lượng lên đến 100 tấn dầu mỏ hoặc các sản phẩm dầu mỏ, và 50 tấn hóa chất nguy hiểm, độc hại. Chỉ ra rằng tài sản chìm đắm có thể chứa một lượng lớn dầu mỏ hoặc các sản phẩm liên quan, cũng như hóa chất nguy hiểm, độc hại, với mức độ vượt quá ngưỡng quy định.

Nội dung trên là các trường hợp mà tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 có thể thuộc vào. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa và bảo vệ sức khỏe con người cũng như môi trường sống, đồng thời giới hạn và quản lý các chất liệu nguy hiểm có thể gây hại.

 

2. Khi nào chủ sở hữu phải tiến hành trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1?

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 của Điều 9 trong Nghị định 05/2017/NĐ-CP, có các quy định như sau: Chậm nhất 24 giờ đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 2 hoặc 03 ngày đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 kể từ ngày phương án trục vớt tài sản chìm đắm được phê duyệt, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải tiến hành trục vớt tài sản chìm đắm; trường hợp không thể thực hiện được, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải có văn bản báo cáo cơ quan phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và nêu rõ lý do.

Theo quy định được đề cập, chủ sở hữu tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 phải tiến hành trục vớt tài sản trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày được phê duyệt phương án trục vớt.

Trong trường hợp không thể thực hiện việc trục vớt đúng thời hạn quy định, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải lập một văn bản báo cáo gửi cơ quan đã phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm, đồng thời nêu rõ lý do tại sao không thể thực hiện được.

Quy định trên nhằm đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong việc trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1. Việc thực hiện trục vớt đúng thời hạn giúp giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn từ tài sản chìm đắm, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa cũng như bảo vệ môi trường sống.

Tuy nhiên, trong trường hợp chủ sở hữu tài sản chìm đắm không thể tuân thủ thời gian trục vớt quy định, việc lập văn bản báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về phương án trục vớt và lý do không thể thực hiện giúp cơ quan phê duyệt có đầy đủ thông tin để xem xét và đưa ra các biện pháp phù hợp. Cũng tạo điều kiện cho sự đánh giá toàn diện về tình hình và điều chỉnh phương án trục vớt tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

 

3. Trong bao lâu thì phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1?

Căn cứ vào các quy định được chỉnh sửa tại Điều 5 và Điều 13 của Nghị định 05/2017/NĐ-CP, như được sửa đổi bởi Nghị định 69/2022/NĐ-CP, có các quy định sau đây:

- Tổ chức và cá nhân có thể gửi bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính, dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức khác phù hợp đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Nghị định này.

- Bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm bao gồm:

+ Tờ khai phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Phương án trục vớt tài sản chìm đắm theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này;

+ Các tài liệu, giấy tờ cần thiết liên quan (nếu có).

- Trong trường hợp bộ hồ sơ nhận được không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải có văn bản phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến tổ chức hoặc cá nhân. Trong trường hợp không phê duyệt, cơ quan phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không phê duyệt.

- Đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức phê duyệt phương án trục vớt trong thời hạn tối đa 24 giờ kể từ thời điểm nhận được bộ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp được quy định tại điểm a, khoản 4 của Điều 12, thời hạn phê duyệt không vượt quá 48 giờ.

Theo quy định nêu trên, thời hạn phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 không quá 24 giờ, tính từ thời điểm nhận được bộ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, hoặc tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước, hoặc tài sản chìm đắm do Cảng vụ tổ chức trục vớt, thì thời hạn phê duyệt không vượt quá 48 giờ.

Có nghĩa là cơ quan có thẩm quyền phải hoàn thành việc phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 trong khoảng thời gian nêu trên. Thời hạn này được tính từ thời điểm họ nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Việc đặt ra thời hạn như vậy nhằm đảm bảo rằng các biện pháp cần thiết để trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm sẽ được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhằm giảm thiểu nguy cơ gây hại cho môi trường và con người.

Cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện việc phê duyệt phương án trục vớt một cách nhanh nhất có thể, đồng thời cung cấp cho tổ chức hoặc cá nhân liên quan văn bản phê duyệt hoặc trả lời việc không phê duyệt, kèm theo lý do rõ ràng. Trong trường hợp tài sản chìm đắm gây nguy hiểm và không xác định được chủ sở hữu, hoặc thuộc sở hữu của nhà nước, hoặc do Cảng vụ tổ chức trục vớt, việc xử lý phải được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả, để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường biển.

Xem thêm >> Vớt được tài sản chìm đắm trên biển có được hưởng tiền công trục vớt?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.