1. Tài sản của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam bao gồm gì?

Tài sản của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam được quy định một cách rõ ràng và chi tiết trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội, theo Quyết định 938/QĐ-BNV năm 2013. Theo quy định này, tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, và phương tiện phục vụ cho các hoạt động của Hội.

Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài sản của Hội được xác định một cách chặt chẽ và hiệu quả. Cụ thể, nguồn kinh phí của Hội được sử dụng để chi trả cho các hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục sức khỏe, tư vấn, thông tin, và các sự kiện như hội nghị, hội thảo, tập huấn, và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho hội viên. Ngoài ra, tài sản cũng có thể được hình thành từ các nguồn kinh phí do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng theo quy định của pháp luật, hoặc từ sự hỗ trợ của Nhà nước (nếu có).

Văn phòng Hội chịu trách nhiệm không chỉ trong việc quản lý và bảo quản tài sản, mà còn đảm bảo rằng tài sản được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Trong trường hợp tài sản bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa để tiếp tục sử dụng, văn phòng Hội sẽ tiến hành các thủ tục thanh lý và trình Chủ tịch quyết định liên quan. Việc quản lý tài sản của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam được đặt ra một cách cụ thể và minh bạch, đồng thời phản ánh sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính và vật chất của tổ chức này.

 

2. Những nguồn thu của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam từ nguồn nào? 

Nguồn thu của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam, được quy định tại Điều 23 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định 938/QĐ-BNV năm 2013, đang thể hiện sự đa dạng và tính minh bạch trong việc tài chính và tài sản của Hội. Nguồn thu bao gồm:

- Hội phí của hội viên: Mức thu được cụ thể hóa bởi Ban Chấp hành của Hội, giúp đảm bảo nguồn tài chính cố định từ phía hội viên.

- Thu từ các hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động tư vấn, dịch vụ, xuất bản, hội thảo, tập huấn theo quy định của pháp luật: Điều này cho phép Hội có nguồn thu linh hoạt từ các hoạt động mà Hội thực hiện, bao gồm các dự án, sự kiện, và hoạt động khác.

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật: Điều này cho phép Hội hợp tác với các tổ chức và cá nhân để thúc đẩy mục tiêu của mình, bao gồm cả các đối tác quốc tế.

- Các khoản thu hợp pháp khác: Điều này đảm bảo tính linh hoạt cho Hội trong việc tạo ra nguồn thu từ các nguồn không thường xuyên hoặc không dự kiến.

Tổng cộng, quy định về nguồn thu này đặt nền tảng cho sự phát triển và hoạt động của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam một cách bền vững và minh bạch. Trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam, quy định về nguồn thu đã được xây dựng một cách rõ ràng và minh bạch. Nguồn thu của Hội bao gồm hội phí của hội viên, thu từ các hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động tư vấn, dịch vụ, xuất bản, hội thảo, tập huấn, tiền tài trợ, ủng hộ từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng với các khoản thu hợp pháp khác. Điều này giúp Hội đảm bảo nguồn tài chính đa dạng và ổn định để thực hiện các hoạt động và dự án của mình. Ngoài ra, việc quy định nguồn thu theo quy định của pháp luật đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của Nhà nước.

 

3. Tài sản của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam được dùng khi nào theo quy định?

Tài chính của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam, theo quy định tại Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) ban hành theo Quyết định 938/QĐ-BNV năm 2013, được quản lý và sử dụng một cách minh bạch và đầy đủ. Nguồn thu của Hội bao gồm hội phí của hội viên, các khoản thu từ các hoạt động khoa học, công nghệ, tư vấn, thẩm định, phản biện, thông tin, tuyên truyền, xuất bản, giáo dục sức khỏe, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho hội viên, tiền tài trợ, ủng hộ từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng với các khoản thu hợp pháp khác.

Các khoản chi của Hội đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và được sử dụng cho các mục đích như chi hoạt động thường xuyên của Văn phòng Hội, trả lương, phụ cấp, công tác phí và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ làm chuyên trách hoặc hợp đồng lao động vụ việc của Hội, chi cho các hoạt động khoa học, công nghệ, tư vấn, chi bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội, chi cho các hoạt động do Hội chủ trì hoặc tham gia phối hợp, chi hợp tác quốc tế, hỗ trợ hoạt động cho các chi hội trực thuộc (nếu điều kiện kinh phí cho phép), và chi khen thưởng cùng các khoản chi hợp pháp khác (nếu có). Điều này giúp Hội duy trì và phát triển các hoạt động của mình một cách hiệu quả và minh bạch.

 

4. Hội Rối loạn đông máu Việt Nam có được gia nhập làm thành viên của các hội quốc tế hay không?

Quyền hạn của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam được quy định một cách rõ ràng và chi tiết tại Điều 6 của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Rối loạn đông máu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 938/QĐ-BNV năm 2013. Dưới đây là tóm tắt về các quyền hạn của Hội:

- Cung cấp thông tin và tư vấn: Hội có quyền cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn và trao đổi kinh nghiệm về bệnh rối loạn đông máu cho hội viên để họ tự phát hiện bệnh, tìm kiếm chẩn đoán, điều trị, giảm nguy cơ chảy máu và phục hồi chức năng sau chảy máu.

- Đại diện và bảo vệ quyền lợi: Hội đại diện cho hội viên trong các mối quan hệ nội và ngoại viện đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội. Họ cũng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên phù hợp với mục tiêu của Hội.

- Tư vấn phản biện và tham gia vào quy phạm pháp luật: Hội có quyền tư vấn phản biện về các vấn đề liên quan đến bệnh rối loạn đông máu theo đề nghị của tổ chức và cá nhân. Họ cũng tham gia đưa ra ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

- Xuất bản và tuyên truyền: Hội có thể xuất bản các tài liệu để nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin và tuyên truyền mục tiêu và hoạt động của Hội, theo quy định của pháp luật.

- Tạo dựng tổ chức và gây quỹ: Hội được thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật. Họ cũng có quyền gây quỹ dựa trên hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ khác để tự trang trải chi phí hoạt động. Mọi chi tiêu phải tuân thủ quy định của pháp luật và phản ánh qua báo cáo quyết toán hàng năm.

- Hợp tác và tham gia quốc tế: Hội có quyền hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm và nhận sự giúp đỡ. Họ cũng được phép gia nhập các hội quốc tế và khu vực liên quan đến bệnh rối loạn đông máu theo quy định của pháp luật.

- Các quyền khác: Ngoài các quyền hạn đã liệt kê, Hội cũng có thể thực hiện các quyền khác được quy định trong pháp luật.

Hội Rối loạn đông máu Việt Nam được ủy quyền nhiều quyền hạn đáng chú ý để thúc đẩy việc nâng cao nhận thức và phòng tránh bệnh rối loạn đông máu trong cộng đồng. Các quyền lợi này thể hiện sự độc lập, tự chủ và trách nhiệm của Hội trong việc hỗ trợ và chăm sóc cho hội viên của mình.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Tài sản của doanh nghiệp là gì? Quy định về tài sản doanh nghiệp

Nếu quý khách đang đối diện với bất kỳ tình huống pháp lý nào hoặc cần sự giúp đỡ, hãy dễ dàng liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến bằng cách gọi hotline: 1900.6162. Hoặc nếu quý khách ưa thích gửi yêu cầu chi tiết qua email, vui lòng chấp nhận liên hệ qua địa chỉ: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi thắc mắc và vấn đề liên quan đến pháp lý.