Theo đó, bên cạnh các đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin như người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đã chi tiết các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn để người khuyết tật được thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Cụ thể, ngay tại Điều 3 của Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đã ghi nhận các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin, bao gồm:

Thứ nhất, thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức cung cấp thông tin thuận lợi cho người khuyết tật.

Thứ hai, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước thiết lập Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan mình trong đó có cung cấp chức năng cơ bản để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho việc tiếp cận thông tin đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử.

Thứ ba, cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và điều kiện thực tế của cơ quan; bố trí thiết bị nghe, nhìn và các thiết bị phụ trợ phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật của người yêu cầu cung cấp thông tin và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan mình; tạo điều kiện cho người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng các thiết bị nghe, nhìn, các thiết bị phụ trợ và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để tiếp cận thông tin theo yêu cầu.

Thứ tư, cơ quan cung cấp thông tin bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khó khăn trong việc tiếp cận thông tin.

Thứ năm, lồng ghép các kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người khuyết tật trong các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ phận đầu mối và cán bộ, công chức đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan.

Thứ sáu, ưu tiên cung cấp thông tin cho người khuyết tật theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về người khuyết tật.

Những biện pháp quy định trong Nghị định số 13/2018/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa việc người khuyết tật được thực hiện quyền tiếp cận thông tin vốn đang khiêm tốn như hiện này, qua đó cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với đối tượng yếu thế này.

Kể từ ngày ngày 01 tháng 7 năm 2018, những quy định trong Nghị định số 13/2018/NĐ-CP trên sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

>> Xem thêm:  Các chế độ cho người khuyết tật trong học tập và các khoản trợ cấp, hỗ trợ

rên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề “Tạo điều kiện tối đa để người khuyết tật được tiếp cận thông tin” . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến số: 1900.6162   để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Hành Chính- Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có thể kết hôn hôn với người nước ngoài mắc bệnh "khuyết tật về trí tuệ" mức độ nhẹ không ?