1. Tạp chí Kiểm sát có phải là cơ quan trực thuộc của VKSND không?

Tạp chí Kiểm sát, theo Quyết định 214/QĐ-VKSTC năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của nó, được xác định là một cơ quan báo chí đặc biệt của ngành Kiểm sát nhân dân, một phần của hệ thống quyền lực pháp lý của Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Tạp chí Kiểm sát được coi là một tổ chức độc lập, nhưng vẫn chịu sự quản lý và điều hành của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, một cơ quan cao cấp trong hệ thống tư pháp của quốc gia.

Với tư cách là một cơ quan báo chí, Tạp chí Kiểm sát có nhiệm vụ chính là thông tin, giáo dục, và tạo ra một phương tiện truyền thông công cộng để truyền tải thông tin về các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, cũng như về công tác pháp luật và quản lý nhà nước. Tạp chí này không chỉ đóng vai trò là một công cụ giáo dục pháp luật, mà còn là một công cụ quan trọng trong việc tăng cường sự minh bạch, minh bạch và trách nhiệm của hệ thống tư pháp trước công chúng và các bên liên quan.

Tuy nhiên, điểm quan trọng cần nhấn mạnh là Tạp chí Kiểm sát không chỉ là một phần của Viện kiểm sát nhân dân tối cao mà còn có tư cách pháp nhân độc lập. Điều này có nghĩa là nó có thể hoạt động mà không cần phải được sự chấp thuận cụ thể từ bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào khác ngoài Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Tạp chí Kiểm sát vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Vị trí pháp lý của Tạp chí Kiểm sát được rõ ràng xác định trong Quyết định nói trên. Nó được công nhận là một pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, và được phép mở tài khoản tại các cơ quan tài chính như Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Điều này làm cho Tạp chí Kiểm sát trở thành một tổ chức hoàn toàn có thể tự quản lý tài chính và hoạt động hàng ngày mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ nguồn lực nào từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Tóm lại, Tạp chí Kiểm sát không chỉ là một phần của hệ thống tư pháp của Việt Nam mà còn là một tổ chức báo chí độc lập với nhiệm vụ quan trọng là truyền thông, giáo dục và tăng cường sự minh bạch của hệ thống tư pháp trước công chúng. Tuy nhiên, mặc dù có tư cách pháp nhân độc lập, Tạp chí Kiểm sát vẫn chịu sự điều hành và kiểm soát chặt chẽ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 

2. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Kiểm sát được quy định như thế nào?

Tạp chí Kiểm sát, một phần không thể thiếu trong hệ thống phương tiện truyền thông của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có một cơ cấu tổ chức rất cụ thể và chặt chẽ, được quy định cụ thể trong Quyết định 214/QĐ-VKSTC ban hành năm 2022. Theo quy định này, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Kiểm sát không chỉ bao gồm các đơn vị chức năng mà còn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cán bộ đảm nhận trong tổ chức này.

Tổ chức bộ máy và cán bộ của Tạp chí Kiểm sát được thiết lập theo một cách rất có hệ thống. Đầu tiên, về lãnh đạo, Tạp chí có tổng biên tập cùng với các phó tổng biên tập. Đây là những người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Tạp chí. Tiếp theo là các đơn vị trực thuộc, bao gồm Phòng Trị sự, Phòng Biên tập, Phòng Tuyên truyền và Tạp chí điện tử, Phòng Phát hành - Quảng cáo, và Văn phòng đại diện Tạp chí Kiểm sát. Mỗi đơn vị này có vai trò và chức năng riêng, góp phần vào hoạt động tổng thể của Tạp chí.

Quyết định về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng trực thuộc Tạp chí Kiểm sát được quyết định bởi Viện trưởng VKSND tối cao, dựa trên đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao. Điều này đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý cơ cấu tổ chức của Tạp chí, phù hợp với tình hình và yêu cầu công việc cụ thể.

Về cơ cấu cán bộ, Tạp chí Kiểm sát có một danh sách đa dạng các chức danh và vai trò. Bao gồm Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập, các Trưởng phòng, Trưởng Văn phòng đại diện, Kế toán trưởng, các Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Văn phòng đại diện, các Biên tập viên, Phóng viên, Quay phim, Dựng phim, Kế toán viên, và nhiều vị trí khác như Chế bản, thiết kế đồ họa, quảng cáo, phát hành, truyền thông, dẫn chương trình, quản trị mạng, phần mềm, quản trị, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin, quản lý nhân sự, tổng hợp, quản lý tư liệu, thủ quỹ, văn thư, lưu trữ, lái xe và các nhân viên khác.

Nói chung, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Kiểm sát không chỉ phản ánh sự chặt chẽ, có tổ chức mà còn thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong cơ cấu cán bộ. Điều này giúp Tạp chí hoạt động một cách hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu thông tin và truyền thông của cả hệ thống kiểm sát lẫn công chúng.

 

3. Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Kiểm sát

Tạp chí Kiểm sát, như được quy định trong Quyết định số 214/QĐ-VKSTC ban hành năm 2022, là một cơ quan chính trị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, với nhiều nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về vai trò của ngành kiểm sát nhân dân trong xã hội.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Tạp chí Kiểm sát là làm đầu mối trong việc tư vấn cho Lãnh đạo VKSND tối cao về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như cải cách tư pháp và kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, Tạp chí Kiểm sát cũng phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền hiệu quả về việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, và giải quyết các vấn đề đối với nhân dân.

Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát cũng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học pháp lý, nghiệp vụ công tác kiểm sát, từ đó giúp tăng cường kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ kiểm sát. Cơ quan này còn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tạp chí Kiểm sát không chỉ giới hạn ở việc xuất bản tạp chí in và tạp chí điện tử mà còn tham gia vào việc biên tập và xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền và sách tham khảo về pháp luật và nghiệp vụ kiểm sát khác. Cơ quan này cũng tiến hành các hoạt động báo chí và được quy định theo Luật Báo chí.

Ngoài các nhiệm vụ truyền thông, Tạp chí Kiểm sát còn tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ bên trong và bên ngoài ngành kiểm sát nhân dân. Điển hình là việc tham dự các hoạt động của VKSND tối cao và các đơn vị trong ngành, cũng như tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Tạp chí Kiểm sát.

Để đảm bảo hoạt động của mình, Tạp chí Kiểm sát có quyền tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện và thông tin tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân, nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của mình cũng như của ngành.

Cuối cùng, Tạp chí Kiểm sát cũng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác mà Viện trưởng VKSND tối cao giao phó, nhằm đảm bảo hoạt động của cơ quan luôn đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của pháp luật cũng như xã hội.

Xem thêm >>> Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là gì ? Quy định về Viện trưởng VKSND tối cao

Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn pháp luật liên quan thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.