Luật sư tư vấn về chủ đề "Viện kiểm sát"

Viện kiểm sát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Viện kiểm sát.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là gì ?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là gì ?
Nhiệm vụ của một cơ quan nhà nước là những công việc cụ thể mà cơ quan phải thực hiện, được quy định trong Hiến pháp, luật và các văn bản pháp luật có liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc quy định nhiệm vụ của một cơ quan nhà nước đó là chức năng của cơ quan đó.

Kiểm sát viên là gì ? Quy định của pháp luật về kiểm sát viên

Kiểm sát viên là gì ? Quy định của pháp luật về kiểm sát viên
Kiểm sát viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Bài viết phân tích, làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến chức danh kiểm sát viên, kiểm tra viên theo quy định pháp luật hiện nay:

Công tố là gì ? Thực hành quyền công tố là gì?

Công tố là gì ? Thực hành quyền công tố là gì?
Công tố là quyền của nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Thực hành quyền công tố là việc Viện kiểm sát sử dụng tổng hợp các quyền năng pháp lý thuộc nội dung quyền công tố để thực hiện việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Bài viết xoay quanh vấn đề về công tố và thực hành quyền công tố

Tôi có thắc mắc về vai trò của Kiểm sát viên tại Tòa án cụ thể là sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.

Tôi có thắc mắc về vai trò của Kiểm sát viên tại Tòa án cụ thể là sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.
Năm 2004, cùng với việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự đầu tiên thì sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự đã có những thay đổi căn bản so với pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, lao động trước đây.