Luật sư tư vấn về chủ đề "Viện kiểm sát"

Viện kiểm sát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Viện kiểm sát.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là gì ?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là gì ?
Nhiệm vụ của một cơ quan nhà nước là những công việc cụ thể mà cơ quan phải thực hiện, được quy định trong Hiến pháp, luật và các văn bản pháp luật có liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc quy định nhiệm vụ của một cơ quan nhà nước đó là chức năng của cơ quan đó.

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thấm?

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thấm?
Kháng nghị của Viện kiểm sát là việc Viện kiểm sát, khi thực hành quyền kiểm sát hoạt động tư pháp không đồng ý với với toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định củaTòa án, gửi văn bản đến Tòa án có thẩm quyền làm ngừng hiệu lực thi hành đối với toàn bộ hoặc một phần bản án

Khi nào Viện kiểm sát rút quyết định truy tố?

Khi nào Viện kiểm sát rút quyết định truy tố?
Khi xét thấy có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự thì Viện kiểm sát rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa và đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án.