Luat Minh Khue

Viện kiểm sát

Viện kiểm sát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Viện kiểm sát.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là gì?
Nhiệm vụ của một cơ quan nhà nước là những công việc cụ thể mà cơ quan phải thực hiện, được quy định trong Hiến pháp, luật và các văn bản pháp luật có liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc quy định nhiệm vụ của một cơ quan nhà nước đó là chức năng của cơ quan đó.

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thấm?

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thấm?
Kháng nghị của Viện kiểm sát là việc Viện kiểm sát, khi thực hành quyền kiểm sát hoạt động tư pháp không đồng ý với với toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định củaTòa án, gửi văn bản đến Tòa án có thẩm quyền làm ngừng hiệu lực thi hành đối với toàn bộ hoặc một phần bản án

Vai trò của Viện kiểm sát trong truy tố bị can theo quy định mới?

Vai trò của Viện kiểm sát trong truy tố bị can theo quy định mới?
Quyết định truy tố là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của chính của viện kiểm sát nhân dân. Theo đó, Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng. Đó là một văn bản tố tụng hình sự chỉ do Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có chức năng thực hành quyền công tố...

Trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân có bao gồm những cấp nào?

Trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân có bao gồm những cấp nào?
Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức theo cấp bậc nhằm tạo ra sự liên kết, sự phân công chức năng và trách nhiệm rõ ràng giữa các cấp, từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất, đảm bảo việc thực hiện kiểm sát hoạt động một cách hiệu quả và đồng bộ trên toàn quốc.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng