2) Một người giữ chức vụ Trưởng Phòng hành chính Tổng hợp của đơn vị sự nghiệp Nhà nước (viên chức) có được giao kiêm nhiệm Thủ quỹ không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.

Thắc mắc về phụ cấp lương

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn,Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật viên chức 2010

>> Xem thêm:  Năm 2020, Công ty sẽ bị phạt bao nhiêu tiền khi không nộp thang lương, bảng lương ?

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang

Thông tư 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 07/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Công văn sô 2939/BNV-TL của Bộ Nội Vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ

2. Nội dung tư vấn

Câu 1: Trưởng phòng hành chánh của đơn vị nhà nước được phụ cấp chức vụ là 0,3, kiêm nhiệm thủ quỹ là 0,1 vậy có được hưởng thêm phụ cấp công tác lưu trữ là 0,2 nữa không hay là chỉ được hưởng 1 trong 2 công việc được kiêm nhiệm đó thôi ?

Theo điểm d.d2, khoản 8, Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP: những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm), không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Theo  Điều 1 về phạm vi áp dụng của Thông tư 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thì "Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do tính chất, đặc điểm của nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo do bầu cử và do bổ nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo)."

Như vậy, khi đã là lãnh đạo được hưởng phụ cấp chức vụ thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc (trong trường hợp này là thủ quỹ).

Căn cứ cho việc hưởng phụ cấp công tác lưu trữ là Công văn sô 2939/BNV-TL về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ. Đối tượng áp dụng, cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV.

>> Xem thêm:  Chế độ áp dụng với nhân viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Theo đó, phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi độc hại, nguy hiểm mà yếu tố độc hại, nguy hiểm cao hơn bình thường chưa được tính vào hệ số lương, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

Không có quy định thể hiện rằng người được hưởng phụ cấp chức vụ thì không được hưởng trợ cấp độc hại, do đó, người được hưởng phụ cấp chức vụ vẫn được hưởng phụ cấp công tác lưu trữ (phụ cấp độc hại).

Trong trường hợp bạn đưa ra, trưởng phòng hành chánh của đơn vị nhà nước được phụ cấp chức vụ kiêm thủ quỹ thì chỉ có thể được hưởng thêm phụ cấp công tác lưu trữ.

 

Câu 2 Một người giữ chức vụ Trưởng Phòng hành chính Tổng hợp của đơn vị sự nghiệp Nhà nước (viên chức) có được giao kiêm nhiệm Thủ quỹ không?

Theo điều 37 Luật viên chức về Bổ nhiệm viên chức quản lý 

"1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, ủ tục.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Trong thời gian giữ chức vụ quản lý, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

>> Xem thêm:  Phụ cấp bồi dưỡng cho người lao động làm tăng ca đêm luật quy định như thế nào?

3. Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản lý, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Trường hợp không được bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

4. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

5. Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Như vậy, một người giữ chức vụ Trưởng Phòng hành chính Tổng hợp của đơn vị sự nghiệp Nhà nước (viên chức) có thể được giao kiêm nhiệm Thủ quỹ. 

Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc trao đổi trực tiếp với luật sư qua số: 1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Phải làm gì khi người sử dụng lao động chậm trả tiền lương ?