Tổng thu nhập bao gồm tiền độc hại và cơm trưa hàng tháng tôi thu nhập khoảng 2.800.000đ. Đầu năm 2015 hệ số lương của tôi tăng được 2.79. Tôi được biết từ ngày 01/01/2015, Nghị định 103/2014/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng được tăng lên và Tổng công ty tôi phải trả cho ngươi lao động theo mức vùng 1 là 3.100.000đ/1tháng. Tuy nhiên riêng phòng quản lý chất lượng của chúng tôi có tới 19 người dưới mức lương tối thiểu cần được tăng thì Tổng công ty lại trả lương theo kiểu như sau: những người được tăng lương tối thiểu theo qui định trên không được hưởng lương những ngày nghỉ lễ, tết theo qui định tại khoản 1 điều 115 của Bộ luật lao động năm 2012. Còn những người đã vượt mức lượng tối thiểu thì vẫn được hưởng lương nghỉ lễ. Ví dụ: lương tháng 2/2015 của tôi như sau: Lương quản lý (LQL): 2.636.000đ ( theo tôi được biết mức lương này đúng theo qui định phải là 3.100.000đ). Lương nghỉ lễ, tết: 563.000đ. Tiền độc hại: 15.100đ. Tiền dư của tháng trước: 4.844đ. Tổng thu nhập : 3.218.944đ. Theo quan niệm của phòng lao động tiền lương của tổng công ty thì miễn sao thổng thu nhập không dưới 3.100.000đ là công ty không làm sai luật.

Trong trường hợp của tôi theo qui định trên tôi là người đã được Tồng công ty đào tạo có bằng chứng nhận tốt nghiệp là kỹ thuật viên phòng hóa lý, tôi sẽ được cộng thêm ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nhưng ở đây tôi và một số người khác vẫn không được cộng. Bên cạnh đó nhưng năm qua chúng tôi đi làm vào ngày thứ 7 (ngày nghỉ của công ty) chúng tôi cũng không được hưởng lương và tiền độc hại với lý do một tháng đầu năm phòng của tôi không làm việc nhưng công ty vẫn trả lương đầy đủ, nên khi vô mùa cao điểm làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật tổng công ty không trả lương? ( thường thì là khoảng tháng 4 hàng năm cao su nghỉ cạo để dưỡng cây nên chúng tôi không có nguyên liệu làm và phải nghỉ để bảo trì máy móc thiết bị chuẩn bị cho mùa sau nhưng chúng tôi vẫn phải đến cơ quan hàng ngày)

Xin cho tôi hỏi vậy phương pháp trả lương của tổng công ty cao su Đồng Nai như vậy là đúng hay sai?

Xin chân thành cám ơn luật sư.

Người gửi: A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Thắc mắc về vấn đề trả lương cho người lao động

Tư vấn cơ chế chi trả tiền lương - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, về vấn đề công ty bạn không trả lương những ngày nghỉ lễ, tết cho những người được tăng lương tối thiểu bằng với mức lương tối thiểu vùng là trái với quy định tại Điều 115 Bộ luật lao động 2012:

"Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)."

Thứ hai, về việc công ty bạn không trả lương khi vào mùa cao điểm làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật là không phù hợp với quy định pháp luật về việc trả lương làm thêm giời, làm việc vào ban đêm quy định tại Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày."

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Với hành vi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ của người sử dụng lao động, họ có thể bị xử phạt hành chính với mức xử phạt quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

"Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật Lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên."

Thứ ba, vì bạn đã là người đã được Tồng công ty đào tạo có bằng chứng nhận tốt nghiệp là kỹ thuật viên phòng hóa lý, bạn sẽ được cộng thêm ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nhưng ở đây bạn và một số người khác vẫn không được cộng. Với trường hợp này, công ty đã vi phạm quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động:

"Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này."

Vì vậy, với trường hợp của bạn, nếu công ty có những hành vi vi phạm quy định của Bộ luật lao động như trên, bạn có thể áp dụng một số biện pháp sau:

- Thông báo cho Thanh tra lao động để họ tiến hành xử phạt hành chính với những hành vi vi phạm của người sử dụng lao động.

- Yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật lao động và chấm dứt hành vi vi phạm.

- Nếu có tranh chấp, bạn có thể yêu cầu hòa giải viên lao động tiến hành hòa giải. Nếu không hòa giải được, bạn có thể khởi kiện ra tòa án cấp huyện nơi công ty bạn đóng trụ sở để được giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn, có gì thắc mắc xin quý khách liên hệ để được luật sư tư vấn trực tiếp qua tổng đài: 1900.6162

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Người lao động ?