1. Người tham gia lễ hội cần tuân thủ quy định gì khi thắp hương?

Người tham gia lễ hội, khi có ý định thắp hương, cần tuân thủ một loạt các quy định và trách nhiệm theo quy định tại Điều 6, Nghị định 110/2018/NĐ-CP. Quy định này chi tiết và rõ ràng về quyền và trách nhiệm của những người tham gia các sự kiện lễ hội, đảm bảo sự trang trọng và an ninh của nơi diễn ra.

Trong danh sách các trách nhiệm của người tham gia lễ hội, một số điểm nổi bật bao gồm việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Điều này bao gồm việc ứng xử có văn hóa trong các hoạt động lễ hội, từ trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam đến việc không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh và gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội.

Trách nhiệm tiếp theo là khi muốn thắp hương, người tham gia cần đảm bảo thực hiện đúng quy định về nơi thắp hương. Họ không được chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh và phải giữ gìn vệ sinh môi trường. Những biện pháp này nhằm duy trì không khí trang trọng và tôn nghiêm trong lễ hội.

Ngoài ra, quy định còn nêu rõ việc không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các người tham gia cũng không được thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đề cao tinh thần trách nhiệm và tôn trọng đối với lễ hội và cộng đồng.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn phải tuân thủ những quy định cụ thể hơn, như không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội trừ khi thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ.

Như vậy, người tham gia lễ hội muốn thắp hương thì phải đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh và phải giữ gìn vệ sinh môi trường

 

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội như thế nào?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 7 của Nghị định 110/2018/NĐ-CP, trách nhiệm của cơ quan và đơn vị tổ chức lễ hội đã được quy định một cách chi tiết và cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo tính tổ chức hợp pháp, an toàn và trang trọng của các sự kiện lễ hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trách nhiệm đầu tiên của cơ quan và đơn vị tổ chức lễ hội là thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội theo quy định của Nghị định. Điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng về sự đảm bảo tính chính thức và hợp pháp của sự kiện. Việc này giúp cơ quan quản lý nhà nước có cơ hội kiểm soát và đánh giá kế hoạch tổ chức, từ đó đảm bảo an toàn và trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội.

Tiếp theo, cơ quan và đơn vị tổ chức lễ hội có trách nhiệm thành lập và phê duyệt quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Ban tổ chức trong việc tổ chức lễ hội một cách có trật tự và hiệu quả. Cơ quan và đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban tổ chức, bao gồm cả việc đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu suất của Ban tổ chức.

Ngoài ra, trách nhiệm của cơ quan và đơn vị tổ chức lễ hội còn bao gồm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định của Nghị định. Điều này đặt ra yêu cầu cao về việc duy trì an toàn và trật tự trong quá trình diễn ra sự kiện, bảo vệ lợi ích cộng đồng và người tham gia.

Cuối cùng, sau khi lễ hội kết thúc, cơ quan và đơn vị tổ chức lễ hội cần báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo. Thời hạn báo cáo không quá 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội, điều này nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó có thể đánh giá hiệu suất và rút ra kinh nghiệm cho những sự kiện tương lai.

Như vậy, các quy định về trách nhiệm của cơ quan và đơn vị tổ chức lễ hội theo Nghị định 110/2018/NĐ-CP không chỉ nhấn mạnh tính hợp pháp và an toàn của sự kiện mà còn tập trung vào việc quản lý chặt chẽ và báo cáo kết quả, từ đó đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức lễ hội

 

3. Xử phạt người tham gia lễ hội thắp hương không đúng quy định

Dựa vào quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 14 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP, người tham gia lễ hội thắp hương khi không tuân thủ nơi quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt cảnh cáo hoặc mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Đây là những biện pháp quản lý và xử lý vi phạm nhằm bảo đảm tính trật tự, an toàn, và tôn nghiêm của lễ hội.

Mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền được áp dụng cho những hành vi cụ thể như thấp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định. Việc này nhấn mạnh sự quan trọng của việc thực hiện các nghi lễ truyền thống một cách đúng đắn và tôn trọng đối với không gian và không khí của lễ hội. Nếu người tham gia lễ hội vi phạm quy định này, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thông qua hình thức cảnh cáo hoặc mức phạt tiền tương ứng.

Ngoài ra, quy định còn đề cập đến những hành vi như nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội. Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam cũng thuộc vào loại hành vi bị phạt theo khoản 1 của Điều 14. Những biện pháp này nhằm đảm bảo rằng người tham gia lễ hội không chỉ tuân thủ các quy định về nghiêm túc mà còn giữ gìn phẩm chất văn hóa và truyền thống.

Như vậy, theo quy định trên thì người tham gia lễ hội thắp hương không đúng nơi quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Từ những quy định này, có thể thấy rõ cam kết của pháp luật trong việc duy trì không gian lễ hội an toàn, trang trọng và thuận lợi cho cộng đồng tham gia. Phạt tiền được xem là biện pháp quản lý có tính răn đe nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời giữ cho lễ hội diễn ra theo đúng tinh thần và mục đích của nó. Điều này không chỉ là bảo vệ lợi ích của cộng đồng mà còn là để tôn trọng giá trị văn hóa và truyền thống lâu dài của Việt Nam

 

4. Chủ tịch UBND cấp xã có quyền xử phạt người tham gia lễ hội thắp hương không đúng?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 24 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính, trong đó bao gồm cả trường hợp người tham gia lễ hội thắp hương không đúng nơi quy định.

Theo khoản 1 Điều 64 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền thực hiện một loạt biện pháp xử phạt, bao gồm cả phạt cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong trường hợp người tham gia lễ hội thắp hương không đúng nơi quy định, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, theo như khoản 1, Điều 71 và khoản 1, Điều 64 của các Nghị định nêu trên. Mức phạt cao nhất là 500.000 đồng, và chủ tịch Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ra quyết định xử phạt tùy thuộc vào đánh giá cụ thể của trường hợp vi phạm.

Như vậy, với quy định rõ ràng và cụ thể như trên, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có đầy đủ thẩm quyền và quyền lực để xử phạt người tham gia lễ hội thắp hương không đúng nơi quy định, đảm bảo tính nghiêm túc và tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội và xử lý hành vi vi phạm hành chính

Bài viết liên quan: Thắp hương, đốt vàng mã không đúng quy định bị xử phạt như thế nào?

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn