1. Có nên thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc?

Ngày nay, chỉ cần có nhu cầu và có khả năng thì chúng ta hoàn toàn có thể triển khai công việc kinh doanh của mình trong những điều kiện tốt không chỉ ở thành thì mà còn có thể ở nông thôn, trên núi hoặc ven biển để có thể tận dụng môi trường sống tốt hơn và tìm kiếm một môi trường ở quy mô con người.

Tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh nằm trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của đất nước, là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, gần với sân bay quốc tế Nội Bài, và là cầu nối giữa các tỉnh Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng châu thổ sông Hồng, nắm giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhất quán trong tư duy , tầm nhìn đổi mới, trong đó luôn xác định tập trung phát triển công nghiệp , coi công nghiệp là nền tảng; động lực để phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường cải thiện phôi trường đầu tư, huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục có những khởi sắc, chuyển biến tích cực, có nhiều điểm sáng, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng dần được cải thiện rõ rệt. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid vẫn bị kéo dài và chưa có điểm dừng,nền kinh tế cũng chịu sự tác động bởi xung đột căng thẳng giữa Nga và Ukraina nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Vĩnh Phúc đã được đẩy lên ở vị trí số 13/63 tỉnh thành phố trên cả nước. Tốc độ phát triển kinh tế luôn ở mức cao so với các tỉnh, có năm tăng trên 20%, chất lượng tăng trưởng được nâng cao, năng suất lao động đạt 212 triệu đồng/lao động/năm, quy mô kinh tế ngày một lớn mạnh, đến năm 2021 đã đạt 136,2 nghìn tỷ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đầu tư trong tỉnh.

Việc thành lập doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mang lại lợi nhuận to lớn cho cá nhân tổ chức có nhu cầu muốn kinh doanh, mở rộng phạm vi kinh doanh để tăng lợi nhận cho mình. Vì thế các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn Vĩnh Phúc để để thành lập doanh nghiệp, để bản thân, doanh nghiệp của mình có thể phát triển.

 

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc 

Để thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc, cần làm theo những bước sau :

Bước 1: Tư vấn, tham khảo về các loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh để lựa chọn được mô hình kinh doanh tốt nhất.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp 

Lưu ý: Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải được lập bằng tiếng Việt, nếu sử dụng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch tiếng việt có kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký

Bước 5: Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan về thuế, giấy phép con, góp vốn... để đưa doanh nghiệp vào kinh doanh.

 

3. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc

Để thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc cần chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau theo từng loại hình doanh nghiệp như sau: 

3.1 Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục I-1 ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

3.2 Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung và là thành viên hợp danh của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung và công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Trong đó, nếu thành viên hợp danh sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, còn thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Để thành lập công ty hợp danh cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau: 

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục I-5;
 • Điều lệ công ty hợp danh đã được soạn trước đó;
 • Danh sách thành viên trong công ty hợp danh theo mẫu phụ lục I-9;
 • Bản sao chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân, bản sao giấy phép kinh doanh nếu thành viên là tổ chức, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền;
 • Giấy phép đầu tư ( nếu công ty có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài);
 • Danh sách người đại diện theo pháp luật/ người đại diện theo uỷ quyền mẫu phụ lục I-10.

Lưu ý: Nếu thành viên của công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức chức phải được hợp pháp hoá lãnh sự.

3.3 Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, bị hạn chế về số lượng thành viên không vượt quá 50 người, các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp theo cam kết vào công ty. Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu phụ lục I-3;
 • Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Danh sách thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên theo mẫu phụ lục I-6;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thành viên của công ty, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên trong công ty, văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền;
 • Giấy chứng nhận đầu tư ( giấy phép đầu tư nếu nhà đầu tư là người nước ngoài);

Lưu ý: Giấy tờ pháp lý của cá nhân tổ chức nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự.

3. 4 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân do một tổ chức hoặc do một cá nhân làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty mình. Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký  thành lập doanh nghiệp theo mẫu phụ lục I-2;
 • Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty, chủ sở hữu công ty nếu là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền. Bản sao giấy phép kinh doanh nếu chủ sở hữu là doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( giấy phép đầu tư ) nếu nhà đầu tư là người nước ngoài;

3.5 Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Đây là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, có vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau và được gọi là cổ phần. Để đăng ký thành lập doanh nghiệp là công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu Phụ lục I-4;
 • Điều lệ công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông sáng lập của công ty theo mẫu Phụ lục I-7;
 • Danh sách cổ đông của công ty  là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu Phụ lục I-8;
 • Bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và văn bản cử người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (  giấy phép đầu tư) nếu có nhà đầu tư nước ngoài.

 

4. Một số vấn đề cần chú ý khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc thì số lượng hồ sơ,chỉ nộp 01 bộ hồ sơ/ 01 doanh nghiệp dự định thành lập;

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải được lập bằng tiếng việt , nếu có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài;

Khi uỷ quyền làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cho cá nhân thì văn bản uỷ quyền không cần phải công chứng, chứng thực; còn uỷ quyền cho tổ chức phải kèm theo bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ của tổ chức làm dịch vụ và giấy giới thiệu của công ty nhận dịch vụ cho cá nhân trong công ty đi làm mà không cần công chứng, chứng thực;

Tên doanh nghiệp dự định thành lập không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác 

Với trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia, tách, hợp nhất công ty và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ khác so với việc thành lập doanh nghiệp mới hoàn toàn.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ thành lập đầy đủ, hợp lệ. Và các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian làm thủ tục không bao gồm ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết.

 

5. Quy trình thành lập doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê tại tỉnh Vĩnh Phúc

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty luật Minh Khuê tại Vĩnh Phúc kháhc hàng sẽ được cung cấp dịch vụ trọn gói như sau:

Khách hàng sẽ được tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp của mình

Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với địa bàn kinh doanh và mong muốn của khách hàng, tư vấn về điều kiện kinh doanh với những ngành nghề kinh doanh mà khách hàng lựa chọn và những ngành nghề khác;

Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định  theo khả năng và nhu cầu của khách hàng;

Tư vấn về người đại diện theo pháp luật của công ty; 

Tư vấn về tên doanh nghiệp mà khách hàng dự kiến đặt;

Tư vấn và soạn thảo điều lệ công ty cho khách hàng, để khách hàng định hướng được việc kinh doanh của mình;

Tư vấn cho khách hàng về các ưu đãi về thuế khi thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc;

Tư vấn các vấn đề về  thuế, lệ phí nhà nước cho khách hàng;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ trọn gói cho khách hàng;

Xử lý các vấn đề phát sinh cho khách hàng trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp cho khách hàng;

Thanh toán các khoản phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng;

Nộp hồ sơ và nhận kết quả và đưa lại kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp cho khách hàng; 

Tiến hành làm thủ tục khác dấu cá nhân, khắc dấu công ty cho khách hàng

Đăng ký hoá đơn điện tử cho khách hàng

Đăng ký chữ ký số công cộng cho khách hàng

Tiến hành đặt biển và treo biển tại trự sở công ty cho kháhc hàng theo yêu cầu

Tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng cho khách hàng

Tiến hành đăng ký thuế với cơ quan nhà nước theo đúng quy định;

Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư nếu có nhà đầu tư là cá nhân tổ chức nước ngoài;

Lý do nên chọn công ty luật Minh Khuê để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Công ty luật Minh Khuê với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý nói chung và trong việc làm thủ tục thành lập, điều chỉnh các nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc nói riêng, Luật Minh Khuê tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ thành lập doanh nghiệp với chi phí rẻ nhất, thời gian ra kết quả cho khách hàng nhanh nhất tại Vĩnh Phúc.

Luật minh Khuê luôn lắng nghe, hỗ trợ để tư vấn cho kháhc hàng một cách tận tình để khách hàng nắm được đầy đủ các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Khách hàng đến với luật Minh Khuê ngoài việc được sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói khách hàng còn được nhận các ưu đãi tư vấn các vấn đề pháp lý khác.

Đội ngũ luật sư và chuyên viên của công ty Luật Minh Khuê có trình độ chuyên môn cao đáp ứng đầy đủ các vấn đề về mặt pháp lý cho khách hàng.

Sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của công ty luật Minh khuê khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin cá nhân và mong muốn nhu cầu của khách hàng và các thành viên khác của công ty còn lại công ty luật Minh Khuê sẽ làm tất cả các thủ tục pháp lý để đại diện khách hàng làm hồ sơ, tủ tục thành lập doanh nghiệp, và khách hàng chỉ cần đợi kết quả.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được tư vấn và hỗ trợ tất cả các vấn đề pháp lý của khách hàng qua tổng đài tư vấn miễn phí của công ty luật Minh Khuê 19006162 trước, trong và sau khi thành lập doanh nghiệp...

 

6. Địa điểm làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại tình Vĩnh Phúc

Khách hàng có nhu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tình Vĩnh phúc sẽ nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ như sau: 

Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 0211 3840 610.   Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn.  Website: http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn

 

7. Chi phí tự làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

Lệ phí đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 100.000 đồng;

Lệ phí công bộ nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng;

Chi phí khắc dấu công ty 250.000 đồng;

Chi phí khắc dấu cá nhân 150.000 đồng;

Chi phí mua chữ ký số khai thuế với thời hạn từ 01 năm đến 03 năm là 1.600.000 đồng đén 2.000.000 đồng;

Chi phí làm biển công ty giao động từ 300.000 đồng-3.000.000 đồng tuỳ vào chất liệu mà khách hàng muốn lựa chọn.

Lệ phí môn bài từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/ năm tuỳ theo vốn điều lệ của công ty.

Nếu khách hàng có nhu cầu thành lập công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc và tất cả các tỉnh thành phố khác trên cả nước vui lòng liên hệ đến công ty luật Minh Khuêu qua số điện thoại: 098 363 6162 gặp Luật sư Lê Thị Hằng  để được xử lý và được sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng, kịp thời.