1. Thanh toán tiền thi hành án dân sự

Sau khi áp dụng các biện pháp thi hành án, số tiền thi hành án thu được chấp hành viên phải thanh toán cho người được thi hành án. Việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự và Điều 47 Nghị định của Chính phủ số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định của Chính phủ số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020.

- Việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án. Trường hợp sau khi thanh toán mà số tiền thi hành án thu được vẫn còn thì số tiền còn lại đó được trả cho người phải thi hành án.

- Trong trường hợp số tiền thu được từ việc thi hành án sau không đù để thanh toán cho các nghĩa vụ thi hành án thì sau khi thời hạn 01 năm theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật thi hành án dân sự. Trường hợp xử lí tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước sau khi trừ các chi phí về thi hành án.

- Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

Đối với khoản tiền chưa xác định được địa chỉ của người được nhận hoặc khoản tiền hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự gửi vào ngân hàng. Sau khi gửi tiền, nếu người được nhận tiền đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền cho người được nhận. Phàn lãi tiền gửi dược cộng vào số tiền gửi ban đầu và trả cho ngươi được nhận. Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo đối với trường hợp thu được tiền sau thời điểm 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án không đến nhận thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định sung công quỹ nhà nước và chuyển nộp số tiền, tài sản đó vào ngân sách nhà nước. Xem: Khoản 13 Điều 1 Nghị định của Chính phủ số 33/2020/NĐ-CP ngày 7/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 8/7/2015 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.

2. Xác nhận kết quả thi hành án dân sự

Để chứng minh việc các đương sự đã thực hiện xong toàn bộ hay một phần quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quyết định có ý nghĩa xác định rõ các đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ thi hành án, tránh được các tranh chấp về thi hành án dân sự có thể xảy ra giữa các đương sự sau này. Ngoài ra, còn có ý nghĩa xác định cơ quan thi hành án dân sự đã Thi hành xong bản án, quyết định, cơ quan thi hành án dân sự không có trách nhiệm, quyền hạn theo dõi, tổ chức thi hành án nữa.

- Những trường hợp kết thúc thi hành án dân sự:

+ Có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình.

+ Có quyết định đình chỉ thi hành án.

Đối với một phần hay toàn bộ quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự đã được cơ quan thi hành án dân sự xác nhận đã thi hành xong thì các đương sự không có quyền yêu cầu thi hành án nữa, do vậy khi có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình thì kết thúc thi hành án dân sự. Đối với trường hợp có quyết định đình chỉ thi hành án thì các hoạt động thi hành án phải ngừng lại, do vậy khi có quyết định đình chỉ thi hành án thì cũng kết thúc thi hành án dân sự.

3. Đặc điểm của thi hành khoản tịch thu sung quỹ nhà nước

Sau khi kết thúc quá trình giải quyết các vụ án hình sự, toà án có thể ra những bản án, quyết định khác nhau quyết định về tội danh, hình phạt, áp dụng các biện pháp tư pháp, xử lí vật chứng, án phí ... Đa số các quyết định này được thi hành án theo thủ tục Thi hành án hình sự. Tuy nhiên, đối với các quyết định về tài sản trong các bản án, quyết định hình sự như các khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản và hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ đều là các quyết định về tài sản nên được thi hành theo thủ ,tục thi hành án dân sự. Việc thi hành các khoản tịch thu sung công quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản và họàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong các bản án, quyết định về hình sự có những đặc điểm cơ bản sau:

Ngoài ra, trước khi toà án tiến hành việc xét xử vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện (Điều 197 Bộ luật tố tụng hình sự); tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét (Điều 198 Bộ luật tố tụng hình sự); kê biên tài sản (Điều 128 Bộ luật tố tụng hình sự); phong toả tài khoản (Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự) ... Khi xét xử vụ án hình sự, toà án ra bản án, quyết định về các khoản tịch thu sung công quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản và hoàn trả tiền kê biên, tạm giữ thì các khoản này được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Vì vậy, việc thi hành các khoản tịch thu sung công quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản và hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong các bản án, quyết định về hình sự phải được thực hiện gắn kết với các hoạt động tố tụng hình sự có liên quan trước đó. Quá trình thi hành án các khoản tịch thu sung công quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản và hoàn trả tiền kê biên, tạm giữ trong các bản án, quyết định giải quyết vụ án hình sự được thực hiện với sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự với cơ quan thi hành án dân sự.

Nghĩa vụ bên phải thi hành án phải thi hành là những khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, truy thu thuế, bồi thường cho nhà nước, cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiêu huỷ tài sản và hoàn trả tiền kê biên, tạm giữ trong các bản án, quyết định về hình sự.

Khác với các trường hợp thi hành án dân sự thông thường, việc thi hành các khoản tịch thu sung công quỹ nhà nước, truy thu thuế, bồi thường cho nhà nước, cơ quan nhà nước hoặc

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật dân sự, luật thi hành án dân sự về thanh toán tiền thi hành án. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến. Đội ngũ luật sư luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của Bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê