Tuy nhiên vào thời điểm 29/02/N, giám đốc Nguyễn Văn C của doanh nghiệp A được nghỉ theo chế độ của Nhà nước. đến ngày 31/03/N thì Bên B (bên cung ứng dịch vụ) gửi Biên bản nghiệm thu chất lượng cung ứng dịch vụ VSMT cho bên A, kèm theo là hóa đơn GTGT của Quý I/N trong Biên bản nghiệm thu chất lượng cung ứng dịch vụ Bên B vẫn ghi đại diện bên A là giám đốc Nguyễn Văn C (mặc dù Nguyễn Văn C bắt đầu hưởng chế độ Nhà nước từ ngày 01/03/N).

Tôi có thắc mắc như sau: Giám đốc Nguyễn Văn C nghỉ hưởng chế độ bắt đầu từ ngày 01/03/N Vậy thì hợp đồng Cung ứng dịch vụ VSMT mà giám đốc Nguyễn Văn C này ký vào thời điểm 01/01/N (còn tại vị) có phái làm lại không với đại diện Bên A lúc này là Bà Nguyễn Thị D (Phó Giám đốc phụ trách của Doanh nghiệp - chưa có Giám đốc thay thế) Vậy xin luật sư tư vấn giúp tôi phải làm thế nào để tôi hoàn thành việc thanh toán với Bên B trong thời gian sớm nhất? 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Câu trả lời được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Thay đổi người đại diện ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ có phải làm lại hợp đồng không ?

 Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật dân sự, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Cần làm gì khi công ty không giao một bản hợp đồng lao động cho người lao động?

Luật doanh nghiệp 2014.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung tư vấn:

Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 có quy  định:

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

"1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án."

Theo đó, hợp đồng mà doanh nghiệp A đã kí với doanh nghiệp B vẫn có hiệu lực bởi hợp đồng này được kí kết giữa hai pháp nhân với nhau chứ không phải với người đại diện là ông C, người đại diện tiếp theo là bà D sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng với công ty B. Khi đó, doanh nghiệp A cần tiến hành thủ tục thay đổi  người đại diện theo thủ tục quy định tại ĐIều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 43. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công tycổ phần

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đạidiện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồmcác giấy tờ sau:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theopháp luật;

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diệntheo pháp luật của công ty;

c) Quyết định của chủ sở hữu công tyđối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệbiên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viêntrở lên vềviệc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổingười đại diện theo pháp luật trong trườnghợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làmthay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với côngty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệcông ty ngoài nội dung họ, tên, chữ kýcủa người đại diện theo pháp luậtcủa công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõnhững nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Nội dung Thông báo thay đổingười đại diện theo pháp luật gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã sốthuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trườnghợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặcHộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị địnhnày, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luậtcủa công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của côngty;

c) Họ, tên và chữ ký của một trongnhững cá nhân sau:

Chủ sở hữu công ty đối với công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủtịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữulà tổ chức.

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủtịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối vớicông ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì ngườiký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thànhviên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏinơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhậnthức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thìphải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữucông ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dựvà biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đạidiện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinhdoanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấpGiấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp."

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                 

Bộ phận Tư vấn Luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Bị giữ bản chính bằng tốt nghiệp, phải làm sao?

>> Xem thêm:  Phó giám đốc có được ký kết hợp đồng lao động với người lao động ?