Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật dân sự năm 2015

Nghị định 05/1999/NĐ_CP về chứng minh nhân dân

Thông tư 04/1999/TT_BCA về chứng minh nhân dân

Luật hộ tịch năm 2014

Nghị định 123/2015/NĐ_CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch

II. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ_CP: Hướng dẫn luật hộ tịch

"Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh."

Theo như thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi hiểu họ và tên đầy đủ của bạn trong giấy khai sinh hiện nay chưa có tên đệm. Nếu trên giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc không có tên đệm, mà hiện nay bạn muốn được ghi thêm tên đệm thì bạn cần làm thủ tục thay đổi họ tên. Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về quyền đổi tên của công dân:

"Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ."

Nếu bạn muốn ghi thêm tên đệm được hiểu đồng nghĩa với việc bạn muốn thay đổi tên. Tuy nhiên việc thay đổi tên cần có căn cứ theo quy định của pháp luật trên thì mới được. Và thủ tục thực hiện đổi tên trên thực tế tương đối phức tạp.

Ngoài ra thông tin về nhân thân trong chứng minh nhân dân của bạn có liên quan đến nhiều giao dịch và nhiều loại giấy tờ khác nhau, cho nên việc điều chỉnh lại tất cả các giấy tờ là một vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức đã cấp các loại giấy tờ đó, nhiều thủ tục và tốn kém.

Ví dụ:

Việc đổi chứng minh thư được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 170/2007/NĐ-CP) thì những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân:

"a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..."

Tương tự việc là việc đổi tên trên sổ hộ khẩu và bìa đất chỉ được thực hiện sau khi bạn đã được công nhận đổi tên.

3. Bài viết tham khảo thêm:
>>
Thay đổi tên theo khai sinh và giấy tờ liên quan ? 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê