1. Hiểu thế nào về thỏa thuận miệng?

Trong luật pháp. thoả thuận miệng được coi là một hình thức giao dịch dân sự hợp đồng, như đã quy định trong Điều 119 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo quy định này, các giao dịch dân sự có thể được thể hiện thông qua lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Với việc áp dụng quy định này, việc xác định và thoả thuận vay tiền có thể được thực hiện bằng cách nói chuyện và đồng ý miệng giữa các bên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc thoả thuận miệng có thể gặp khó khăn trong việc chứng minh và bao vệ quyền lợi của các bên trong trường hợp tranh chấp xảy ra sau này.

Vì vậy, để tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi, có thể hợp lý khi các bên thoả thuận vay tiền sử dụng hình thức văn bản để ghi lại điều khoản và điều kiện của hợp đồng vay mượn. Việc lưu trữ bằng văn bản giúp tránh hiểu lầm và tranh chấp về nội dung giao dịch, đồng thời cung cấp bằng chứng hợp pháp trong trường hợp xảy ra tranh chấp trong tương lai. 

Ngoài ra, việc sử dụng hình thức văn bản trong giao dịch cũng cho phép các bên tham khảo lại các điều khoản và điều kiện một cách dễ dàng hơn, giúp tránh những hậu quả không mong muốn do hiểu sai hoặc quên mất một số thoả thuận quan trọng. Tóm lại, trong giao dịch vay tiền, thoả thuận miệng có thể được coi là hợp lệ theo pháp luật, nhưng việc sử dụng hình thức văn bản sẽ mang lại tính minh bạch cao hơn và bảo vệ tốt hơn cho các bên tham gia.

2. Phân loại chứng cứ hợp pháp

Theo quy định tị Điều 94 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì nguồn tài liệu được xem là những bằng chứng quan trọng trong một vụ kiện và bao gồm một danh sách đa dạng gồm 10 loại chứng cứ sau đây:

- Tà liệu đọc được, nghe được, nhìn được và dữ liệu điện tử: Điều này ám chỉ đến các tài liệu có thể được đọc, nghe hoặc nhìn trực tiếp, bao gồm cả dữ liệu lưu trữu điện tử. Những tài liệu này thường có tính chất rõ ràng và chính xác và chúng cung cấp thông tin quan trọng về vụ kiện

- Vật chứng: nguồn chứng cứ này bao gồm các đồ vật, hiệ vật hoặc vật phẩm có liên quan đến vụ kiện. Vật chứng thường được giữ gìn và bảo quản cẩn thận để đảm bảo tính trọn vẹn của thông tin mà chúng mang lại.

- Lời khai của đương sự: đây là những lời khai, tuyên bố trực tiếp từ các bên liên quan đến vụ kiện. Lời khai của đương sự là một phần quan trọng trong việc xác định sự thật và tính xác thực của các tình tiết trong vụ việc

- Lời khai của người làm chứng: đây là những kết quả đánh giá, xác minh từ các chuyên gia, người giám định chuyên nghiệp về các khía cạnh kỹ thuật, khoa học, y học hay các lĩnh vực khác liên quan đến vụ kiện. Các kết luận giám định này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các yếu tố chính liên quan đến vụ việc

- Kết luận giám định: đây là những kết quả đánh giá, xác minh từ các chuyên gia, người giám định chuyên nghiệp về các khía cạnh kỹ thuật, khoa học, y học hay các lĩnh vực khác liên quan đến vụ kiện. Các kết luận giám định này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các yếu tố chính liên quan đến vụ việc.

- Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ: đây là tài liệu quan trọng được tạo ra sau quá trình thẩm định tại chỗ, khi các chuyên gia hoặc các đơn vị có chức năng thẩm định trực tiếp đến hiện trường hoặc địa điểm xảy ra sự kiện. Biên bản này ghi chép chính xác các phát hiện, kết quả và nhận định từ quá trình thẩm định, tạo nên một bằng chứng chính xác và cụ thể về tình hình thực tế.

- Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản: đây là những tài liệu liên quan đến việc đánh giá giá trị của tài sản hoặc quyền sở hữu trong vụ kiện. Các kết quả định giá và thẩm định tài sản này thường được thực hiện bởi các chuyên gia có năng lực và uy tín, cung cấp thông tin quan trọng về giá trị tài san và có vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản.

- Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập: đây là các văn bản ghi chép lại các sự kiện và hành vi pháp lý liên quan đến vụ kiện, được tạo ra bởi các nhân viên, vơ quan có thẩm quyên hoặc những người có chức năng lập biên bản. Những văn bản này chứa đựng thông tin cụ thể và chi tiết về những diễn biến, hành vi và quá trình liên quan đến vụ việc

- Văn bản công chứng, chứng thực: đây là các tài liệu được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. Những văn bản này mang tính bảo đảm tính xác thực và chính xác, giúp tăng cường độ tin cậy và trọng tài cho thông tin chứng cứ 

- Các nguồn khác mà pháp luật có quy định: cuối cùng, cong có các nguồn tài liệu khác mà pháp luật qua định trong quá trình thẩm tra và giải quyết vụ kiện. Các nguồn này có thể bao gồm một loạt tài liệu, chứng cứ và thông tin quan trọng khác mà pháp luật xem là hợp lệ và có giá trị chứng cư trong vụ kiện.

Những nguồn tài liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự thật, giải quyết tranh chấp và đảm bảo tính công bằng trong hệ thống tư pháp. Sự tổng hợp và chính xác của chúng giúp tạo nên một cơ sở lý luận mạnh mẽ và đáng tin cậy cho các quyết định tại toà án.

3. Thỏa thuận miệng có là chứng cứ hợp pháp không?

Trong quá trình giải quyết vụ kiện, việc thu thập chứng cứ từ các nguồn nêu trên sẽ mở ra những khía cạnh mới và phong phú về vụ việc. Những tài liệu và thông tin được thu thập này được coi là chứng cứ hợp pháp khi chúng đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 95 trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Trong đó, tài liệu nghe được và nhìn được đóng vai trò quan trọng và có giá trị chứng cứ khi chúng được trình bày cùng với văn bản mô tả chi tiết về nguồn gốc của chúng. Nếu tài liệu đó được thu thập bởi bản thân người có liên quan và dùng cho mục đích thu âm, thu hình hoặc lưu giữ thông tin, thì văn bản trình bày cần đi kèm các thông tin về quá trình thu thập và xuất xứ của tài liệu.

Trường hợp tài liệu nghe được, nhìn được được cung cấp bởi một bên thứ ba, văn bản trình bày cần có xác nhận rõ ràng từ người cung cấp tài liệu về nguồn gốc và tính xác thực của nó. Nếu như tài liệu liên quan đến một sự kiện hay hành vi đã được thu âm hoặc thu hình, văn bản trình bày cần chứng thực rõ ràng về các chi tiết liên quan đến sự kiện đó.

Điều quan trọng là đảm bảo tính hợp pháp và xác thực của chứng cứ trong vụ kiện này. Việc đáp ứng các tiêu chí quy định giúp tạo nên một cơ sở lý luận vững chắc và đáng tin cậy, hỗ trợ trong việc xác định sự thật và đưa ra những quyết định công bằng và chính xác trong hệ thống tư pháp. Các chứng cứ phù hợp và đáng tin cậy từ các nguồn khác nhau sẽ cùng nhau làm sáng tỏ những khía cạnh phức tạp của vụ việc và giúp tìm ra lời gải đáng tin cậy.

Ngoài ra, cò có các nguồn khác mà pháp luật có quy định được xác định là chứng cứ dựa trên các điều kiện và thủ tục mà pháp luật đặt ra. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu thập và sử dụng chứng cứ trong quá trình thẩm tra và giải quyết vụ kiện. Việc sử dụng các nguồn chứng cứ hợp pháp và tuân thủ các thủ tục pháp luật là cực kỳ quan trọng trong việc xác định sự thật và đảm bảo tính công bằng trong quá trình tư pháp.

Từ các quy định nêu trên, có thể khẳng định rằng, thoả thuận miện có thể coi là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các điều kiện như đã nêu ở trên.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tham khảo: Quyền được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ của của các đương sự trong vụ án dân sự. Còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để đực hỗ trợ. Trân trọng./.