Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng cứ"

chứng cứ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng cứ.

Hoạt động của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ

Hoạt động của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ
Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vỉ phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ỷ nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Luật sư có quyền thu thập chứng cứ không?

Trình tự thủ tục thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ

Trình tự thủ tục thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ
Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Dữ liệu điện tử - một loại nguồn chứng cứ

Dữ liệu điện tử - một loại nguồn chứng cứ
Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, tháo gỡ vướng mắc do thực tiễn đặt ra, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã bổ sung dữ liệu điện tử làm nguồn chứng cứ mới so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự
Đáp ứng yêu cầu đang trở nên cấp thiết hiện nay, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được sửa đổi và bổ sung một số nội dung về nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử và hoạt động tố tụng về thu thập, niêm phong, bảo quản, phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử

Chứng minh, chứng cứ trong trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Chứng minh, chứng cứ trong trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Chứng cứ và chứng minh là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tố tụng hình sự. Toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hình sự thực chất là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ. BLTTHS 2015 đã có những đổi mới gì trong vấn đề chứng cứ và chứng minh? Hãy cùng tìm hiểu

Điểm mới về quy định thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Điểm mới về quy định thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Quá trình giải quyết vụ án hình sự thực chất là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ để chứng minh có tội phạm xảy ra hay không? Chứng minh sự có tội hoặc vô tội của một con người cụ thể. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về quy định thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong BLTTHS 2015