Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng cứ"

chứng cứ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng cứ.

Cách thức phân loại chứng cứ trong tố tụng hình sự ? Cho ví dụ ?

Cách thức phân loại chứng cứ trong tố tụng hình sự ? Cho ví dụ ?
Phân loại chứng cứ là phân chứng cứ thành các nhóm trên cơ sở các căn cứ khác nhau nhằm mục đích nhất định. Việc phân loại chứng cứ có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động xây dựng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự cũng như thực tiễn chứng minh vụ án hình sự.

Hoạt động thu thập chứng cứ của Tòa án theo tố tụng dân sự?

Hoạt động thu thập chứng cứ của Tòa án theo tố tụng dân sự?
Thu thập chứng cứ là việc phát hiện, tìm ra các chứng cứ, tập hợp đưa vào hồ sơ vụ việc dân sự để nghiên cứu, đánh giá và sử dụng giải quyết vụ việc dân sự” và theo nguyên tắc. Toà án chỉ tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy định.

Tin nhắn điện thoại có được coi là chứng cứ hay không?

Tin nhắn điện thoại có được coi là chứng cứ hay không?
Chứng cứ là những gì có thật, tồn tại khách quan và được thu thập một cách hợp pháp - Đó là định nghĩa nhưng trên thực tiễn cách hiểu về chứng cứ rất rộng, đa dạng nhưng không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của chứng cứ trong thực tiễn tố tụng. Luật Minh Khuê phân tích thêm:

Khái niệm nguồn chứng cứ và phân loại nguồn chứng cứ?

Khái niệm nguồn chứng cứ và phân loại nguồn chứng cứ?
Việc nghiên cứu chứng cứ nói chung, nguồn chứng cứ nói riêng trong vụ án hình sự có một ý nghĩa lớn không chỉ về mặt pháp lý, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Nếu không tìm được nguồn chứng cứ sẽ không thể có chứng cứ giải thích,làm sáng tỏ các tình tiết và diễn biến của vụ án.

Chứng cứ điện tử là gì? Phân loại chứng cứ điện tử?

Chứng cứ điện tử là gì? Phân loại chứng cứ điện tử?
“Chứng cứ điện tử” là tất cả những thông tin, dữ liệu được thu thập từ các thiết bị điện tử như máy tính và các thiết bị lưu trữ thông tin, dữ liệu hay các thông tin, dữ liệu từ mạng máy tính, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số... cũng như từ Internet.

Chứng minh, chứng cứ trong trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Chứng minh, chứng cứ trong trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Chứng cứ và chứng minh là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tố tụng hình sự. Toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hình sự thực chất là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ. BLTTHS 2015 đã có những đổi mới gì trong vấn đề chứng cứ và chứng minh? Hãy cùng tìm hiểu

Thu thập chứng cứ trong vụ án, vụ việc dân sự như thế nào ?

Thu thập chứng cứ trong vụ án, vụ việc dân sự như thế nào ?
Thu thập chứng cứ là việc phát hiện tìm ra các chứng cứ, tập hợp đưa vào hồ sơ vụ việc dân sự để nghiên cứu, đánh giá và sử dụng giải quyết vụ việc dân sự. Việc thu thập chứng cứ có ý nghĩa quan trọng đối với cả việc chứng minh của đương sự và việc giải quyết vụ việc dân sự của toà án.

Quy định về thẩm quyền của Tòa án và Viện kiểm sát trong hoạt động thu thập chứng cứ vụ án dân sự

Quy định về thẩm quyền của Tòa án và Viện kiểm sát trong hoạt động thu thập chứng cứ vụ án dân sự
Chứng cứ là một phần quan trọng để Tòa án xem xét giải quyết một vụ án dân sự. Trong đó, các đương sự có nghĩa vụ chứng minh tình tiết và đưa ra những chứng cứ có liên quan. Vậy, nếu các đương sự không đưa ra được chứng cứ để chứng minh thì Tòa án có thẩm quyền thu thập chứng cứ không?

Phân tích về tính hợp pháp của chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự

Phân tích về tính hợp pháp của chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự
Chứng cứ của vụ án có thể được xác định bằng một hay nhiều nguồn khác nhau mà bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định. Tính hợp pháp của chứng cứ đòi hỏi không chỉ ở việc chứng cứ phải được lưu giữ trong nguồn nhất định mà còn đòi hỏi mỗi loại chứng cứ phải được xác định bằng nguồn tương ứng xác định.