1. Thời gian thực hiện báo cáo năm về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 134/2017/TT-BTC thì Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa hoàn tất báo cáo năm về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến và đã chuyển gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Phụ lục số 06 đi kèm Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo là trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Điều này là một bước quan trọng nhằm thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động giao dịch chứng khoán, đồng thời giúp cải thiện quản lý và giám sát của cơ quan quản lý chứng khoán.

Trong khoảng thời gian ngắn 24 giờ sau khi xảy ra các vụ sự cố nghiêm trọng liên quan đến hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cùng các công ty chứng khoán được yêu cầu gửi báo cáo chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07, được đính kèm trong Thông tư này. Việc này không chỉ giúp định rõ nguyên nhân và hậu quả của sự cố, mà còn tạo điều kiện cho việc xử lý nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và sự tin cậy trong hoạt động của thị trường chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối chứng chỉ quỹ có trách nhiệm chuẩn bị và gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo các hướng dẫn được quy định tại khoản 3 của Điều 11 trong Thông tư này. Điều này phải được thực hiện ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi triển khai hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Ngoài ra, họ cũng cần thực hiện báo cáo hàng năm về các hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 04, được ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn để gửi báo cáo này là trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Điều này nhằm mục đích đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của họ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý và giám sát từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo quy định của Thông tư 134/2017/TT-BTC, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị và gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo các quy định tại khoản 3 của Điều 11 ít nhất trước 05 ngày làm việc trước khi triển khai hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Chi tiết cụ thể trong hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến bao gồm: Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Báo cáo thiết kế hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 được ban hành kèm theo Thông tư trên. Việc này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của hệ thống, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao sự tin cậy của nhà đầu tư trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Để thể hiện sự minh bạch và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý, công ty sẽ thực hiện báo cáo hàng năm về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến. Báo cáo sẽ được chuẩn bị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04, được ban hành kèm theo Thông tư 134/2017/TT-BTC. Thời hạn gửi báo cáo này là trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Điều này không chỉ giúp cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quan về hoạt động của công ty mà còn tăng cường tính chính xác và minh bạch trong quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Lưu ý quan trọng: Báo cáo cần được chuyển đi dưới dạng bản điện tử thông qua các hệ thống trao đổi thông tin điện tử, tuân thủ theo hướng dẫn cụ thể từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình gửi thông tin, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả và đồng nhất trong việc quản lý và trao đổi dữ liệu.

 

2. Rủi ro khi nhà đầu tư của công ty quản lý quỹ thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến?

Điều 15 Thông tư 134/2017/TT-BTC quy định trang thông tin điện tử chính thức và ứng dụng phần mềm đặc biệt được thiết kế để phục vụ cho việc giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ cho nhà đầu tư.

Điều quan trọng là, các tổ chức này cần công bố rõ ràng các quy định liên quan đến dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, cũng như những rủi ro mà nhà đầu tư có thể phải đối mặt khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến này. Việc làm này không chỉ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về quy trình và điều kiện giao dịch, mà còn tạo điều kiện cho họ để tự đánh giá và quyết định có nên tham gia hay không, từ đó nâng cao tính tự chủ và an toàn trong việc đầu tư chứng khoán. Dưới đây là một số rủi ro mà nhà đầu tư cần phải xem xét cẩn thận:

- Trong quá trình truyền tải thông tin qua mạng internet, các lệnh giao dịch có thể gặp phải những trở ngại như việc bị treo, ngừng hoạt động, hoặc bị trì hoãn, đồng thời cũng có khả năng xuất hiện lỗi dữ liệu, dẫn đến những rủi ro không mong muốn.

- Một vấn đề khác là việc xác định danh tính của các tổ chức hoặc cá nhân tham gia giao dịch có thể không chính xác, và sự cố liên quan đến bảo mật thông tin có thể xảy ra, tạo nên nguy cơ đáng kể cho sự bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân.

- Không chỉ vậy, thông tin về giá cả thị trường và các dữ liệu chứng khoán khác cũng có thể bị sai lệch hoặc không chính xác, đặc biệt trong tình huống mạng lưới gặp sự cố hoặc thông tin không được cập nhật kịp thời.

- Rủi ro cũng có thể đến từ các phương thức xác thực đặt lệnh của nhà đầu tư, trong đó có những hạn chế và khó khăn mà họ có thể phải đối mặt khi tiến hành các giao dịch trực tuyến.

- Cuối cùng, cũng cần lưu ý đến các rủi ro khác mà các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, và đại lý phân phối chứng chỉ quỹ coi là cần thiết để công bố và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, nhằm tăng cường sự hiểu biết và sẵn lòng đối mặt với những tình huống không mong muốn.

Sở Giao dịch Chứng khoán tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn cho cộng đồng nhà đầu tư thông qua trang thông tin điện tử của mình. Trên trang web này, Sở công bố một loạt các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các văn bản quy định về hoạt động giao dịch điện tử, do chính Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành, cũng được công bố trên trang thông tin điện tử này.

Qua việc công bố những thông tin quan trọng này, Sở Giao dịch Chứng khoán không chỉ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các quy định và điều kiện tham gia giao dịch điện tử mà còn tạo điều kiện cho họ để thực hiện các quyết định đầu tư một cách tự tin và hiệu quả. Đồng thời, việc công bố này cũng góp phần tăng cường tính minh bạch và đồng nhất trong hoạt động của thị trường chứng khoán, từ đó tạo nên một môi trường giao dịch công bằng và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

 

3. Vì sao công ty quản lý quỹ phải báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm?

Công ty quản lý quỹ phải báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến hàng năm vì một số lý do quan trọng sau:

- Báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến giúp công ty quản lý quỹ thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm đối với nhà đầu tư và cộng đồng tài chính nói chung. Việc công khai thông tin về các giao dịch chứng khoán trực tuyến giúp tăng cường niềm tin và uy tín của công ty trong mắt nhà đầu tư.

- Báo cáo hàng năm cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty quản lý quỹ. Điều này giúp cơ quan quản lý và giám sát có cái nhìn tổng quan về các giao dịch và hoạt động của công ty, từ đó đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định pháp luật và quản lý được rủi ro một cách hiệu quả.

- Thông qua việc phân tích dữ liệu trong báo cáo, công ty quản lý quỹ có thể đánh giá hiệu quả của các chiến lược giao dịch, nhận biết các cơ hội mới và đề xuất cải tiến hoặc điều chỉnh chiến lược đầu tư trong tương lai.

- Nhiều quốc gia yêu cầu các công ty quản lý quỹ báo cáo về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến hàng năm theo các quy định pháp lý. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cách để đảm bảo tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong hoạt động của công ty.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì? Hồ sơ, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.