Mong luật sư giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.T.H

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Thời gian làm việc của người lao động có được linh hoạt thay đổi ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điều 104 về thời gian làm việc bình thường như sau:

"Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành."

Và quy định tại điều 108, Bộ luật lao động về thời gian nghỉ giữa giờ:

"Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động."

Theo đó, thời gian làm việc tối đa là 48 tiếng 1 tuần và thời gian nghỉ trong giờ làm việc tối thiểu là 30 phút, được tính vào thời giờ làm việc. Pháp luật hiện hành không quy định tính thời gian nghỉ ăn trưa vào giờ làm việc, chỉ quy định trong ca làm việc liên tục phải có ít nhất 30 phút nghỉ giữa giờ đối với ca ngày và nghỉ giữa giờ 45 phút đối với ca đêm. Thời gian nghỉ giữa giờ này được tính vào thời giờ làm việc.

Trong trường hợp của bạn, công ty bạn cho nhân viên nghỉ hiện tại trong giờ làm việc là 30 phút (buổi sáng nghỉ 15 phút, buổi chiều nghỉ 15 phút), nay bạn muốn giảm thời gian nghỉ xuống còn 20 phút ( giảm thời gian buổi sáng 5 phút +buổi chiều 5 phút ) không thỏa mãn điều kiện là nghỉ tối thiểu 30 phút trong giờ làm việc. Như vậy là vi phạm quy định của bộ luật lao động, do đó công ty bạn không thể làm như vậy.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ