Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 104 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định về thời giờ làm việc như sau:

“Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành”.

Do đó, thời gian làm việc bình thường của người lao động tối đa không quá 8 giờ/ ngày và nếu làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc tối đa không quá 10 giờ/ ngày. Tuy nhiên, tổng thời gian làm việc trong tuần không quá 48 giờ.

Hàng ngày bạn làm việc từ 7h30 đến 21h30 và nghỉ 1h30 thì tổng thời giờ làm việc một ngày của bạn là 12giờ 30 phút. Bạn làm việc cả tuần thì thời gian làm việc một tuần là 87 giờ 30 phút nên dù là làm việc theo ngày hay làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc này cũng trái quy định pháp luật.

Đối với trường hợp làm thêm giờ thì thời giờ làm việc quy định tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“Điều 106. Làm thêm giờ.

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm”.

Như vậy, thời giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ trường hợp Chính phủ quy định được phép làm thêm giờ tối đa 300 giờ trong năm.

Do đó, nếu như trường hợp của bạn là làm thêm giờ thì với thời giờ làm việc 12 giờ 30/ngày thì yêu cầu này của doanh nghiệp cũng trái quy định pháp luật. 

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt doanh nghiệp vi phạm về thời giờ làm việc , thời giờ nghỉ ngơi như sau:

“2. Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật lao động.

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này“.

Theo quy định trên, khi doanh nghiệp vi phạm quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi sẽ bị xử phạt tiền và có thể bị đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể khiếu nại trường hợp của mình đến Phòng lao động – thương binh và xã hội nơi đơn vị đặt trụ sở để được giải quyết.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "Thời gian làm việc một ngày của người lao động là bao nhiêu giờ ? cách tính thời gian làm thêm ? ". Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Làm việc ban đêm là gì ? Cách tính tiền lương làm việc ban đêm ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Ngày làm việc là gì ? Khái niệm ngày làm việc được hiểu như thế nào ?