1. Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc để được giảm trừ khi quyết toán thuế TNCN ?

Thưa Luật sư! Mong Luật sư cho tôi biết thời hạn về việc đăng ký người phụ thuộc được quy định mới nhất như thế nào? Nếu tháng 3 năm 2018, tôi mới đăng ký giảm trừ cho con tôi là người phụ thuộc thì có được giảm trừ 3,6 triệu/tháng khi quyết toán thuế TNCN hay không?
Trân trọng cảm ơn!

>> Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh để quyết toàn thuế thu nhập cá nhân, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi nôi dung yêu cầu tư vấn đến công ty Luât Minh Khuê. Chúng tôi đã nghiên cứu và trả lời nội dung bạn hỏi như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn về thuế TNCN:

"Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó."

Và khoản 4, khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC:

"4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng với thời hạn thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm."

Ngoài ra, công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/06/2016 cũng có quy định:

"Trường hợp người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc khác hướng dẫn tại tiết d.4 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT_BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (như: anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô, dì…) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12/2015, nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh quá thời hạn nêu trên người nộp thuế không được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc đó cho năm 2015."

Căn cứ vào các quy định trên có thể rút ra quy định của pháp luật thuế về thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc như sau:

- Trường hợp NNT tự đi quyết toán TTNCN tại cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh là thời điểm quyết toán thuế TNCN (tức 31/03/2018)

- Trường hợp NNT ủy quyền QTTTNCN cho cơ quan chi trả thu nhập thì cơ quan chi trả thu nhập phải đăng ký thuế cho NPT của cá nhân chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ QTTTNCN hằng năm (tức 21/3/2018)

- Riêng đối với NPT của NNT là đối tượng NPT khác (anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô,...) thì thời hạn đăng ký giảm trừ chậm nhất là ngày 31/12/2017.

Nếu quá thời hạn trên, NNT sẽ không được giảm trừ cho NPT đó cho năm 2017.

Đối với trường hợp của bạn, nếu trong tháng 3/2018, bạn thực hiện việc đăng ký giảm trừ NPT cho đối tượng là con của bạn (đương nhiên, đối tượng này phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật) thì bạn vẫn được giảm trừ NPT khi quyết toán thuế TNCN năm 2017.

Trên đây là nội dung tư vấn của luật Minh Khuê, Nếu có bất kỳ vấn đề gì còn vướng mắc/ phẩn hồi, xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật Thuế: 1900.6162. Trân trọng!

>> Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

2. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân gồm những giấy tờ gì ?

Thưa luật sư, xin cho tôi hỏi: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm những hồ sơ gì? Cảm ơn!

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân gồm những giấy tờ gì ?

Luật sư tư vấn pháp luật Thuế về người phụ thuộc, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Về nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

1. Nếu là cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế:

– Thì sẽ chuẩn bị hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để nộp cùng lúc khi đăng ký Người phụ thuộc.

2. Nếu là Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên:

– Thì cá nhân sẽ nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho DN -> DN có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình khi cơ quan thuế thanh kiểm tra.

– Thời hạn cá nhân nộp hồ sơ cho DN là trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp Tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc)

– Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Về chuẩn bị Hồ sơ chứng minh Người phụ thuộc:

(1) Người phụ thuộc là con:

– Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

+ Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

Ví dụ: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2018 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2018.

+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cụ thể như sau:

– Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

– Con đang theo học tại các bậc học hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh.

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

– Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

(2) Người phụ thuộc là Vợ hoặc Chồng của người nộp thuế:

Điều kiện để đăng ký Vợ hoặc Chồng là người phụ thuộc:

+ Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Bị khuyết tật, không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)

– Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

+ Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

(3) Người phụ thuộc là: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế

Điều kiện để đăng ký người phụ thuộc:

+ Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Bị khuyết tật, không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)

– Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

+ Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

(4) Người phụ thuộc là: Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng bao gồm:

– Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

– Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

– Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

– Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để đăng ký người phụ thuộc:

+ Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Bị khuyết tật, không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)

– Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

+ Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.

– Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt lưu ý:

Các giấy tờ hợp pháp là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:

– Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có). -> Mẫu 09/XN-NPT-TNCN ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC (Thông tư 111/2013/TT-BTC)

– Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

– Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

(*) Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

(5) Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục khiếu nại về thuế uy tín, chuyên nghiệp

3. Các bước đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc ?

Kính chào quý khách hàng, Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng, dưới đây là trình tự thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mà Luật Minh Khuê đã tổng hợp, mời quý khách hàng tham khảo!

1. Thu thập thông tin NPT

Căn cứ vào hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (NPT) hoặc thông tin trên mẫu Tờ khai đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh, Tổ chức trả thu nhập thu thập thông tin của NPT khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

2. Nhập thông tin NPT

Tổ chức trả thu nhập truy cập trang: http://www.gdt.gov.vn; hanoi.gdt.gov.vn hoặc http://www.tncnonline.com.vn để tải Ứng dụng HTKK, iHTKK, QTT TNCN.

- Tổ chức trả thu nhập khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

+ Đối với NPT đã có mã số thuế (MST), Tổ chức trả thu nhập chỉ khai các chỉ tiêu số thứ tự, họ tên người nộp thuế (NNT), MST NNT, họ tên NPT, MST NPT, quan hệ với NNT, thời gian tính giảm trừ của NPT, không phải khai các thông tin khác của NPT.

+ Đối với NPT chưa có MST, Tổ chức trả thu nhập khai đầy đủ thông tin của NPT theo quy định để cơ quan thuế (CQT) thực hiện cấp MST NPT.

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập có yêu cầu cấp MST NPT trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế (QTT) năm hoặc Tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn NPT chưa được cấp MST để đảm bảo khai đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ gia cảnh trong năm thực hiện như sau:

Tổ chức trả thu nhập gửi thông tin của NPT cho CQT trước khi gửi hồ sơ QTT năm 2017 bằng cách khai vào Mẫu 02TH - Tiêu đề trên các ứng dụng là “Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” tên biểu mẫu “Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” (sau đây gọi là mẫu 02TH) được hỗ trợ trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và phần mềm QTT TNCN đến CQT. Căn cứ vào thông tin trên Mẫu số 02TH, CQT thực hiện cấp MST cho NPT của NNT. Khi nộp hồ sơ QTT Tổ chức trả thu nhập chỉ khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN đối với những NPT đã có MST trước thời điểm QTT năm 2017 và những NPT chưa có MST (bao gồm cả những NPT đã khai vào mẫu 02TH nhưng chưa được cấp MST thành công). Trường hợp NPT đã khai vào mẫu 02TH nhưng đã được thông báo cấp MST thành công thì không phải khai lại vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

Trường hợp đã khai thông tin NPT vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN nhưng vẫn có yêu cầu được cấp trước MST cho NPT thì sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN trên tờ khai 05/QTT-TNCN” tại màn hình chức năng “Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” mẫu 02TH, để lấy dữ liệu gửi CQT đối với những NPT đã có đầy đủ thông tin.

- Tổ chức trả thu nhập thực hiện in, kết xuất dữ liệu Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh mẫu 02TH hoặc bộ tờ khai QTT TNCN 05/QTT-TNCN và các Phụ lục kèm theo gửi đến CQT trực tiếp quản lý.

Các Tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai thuế điện tử qua iHTKK: không cần in hồ sơ và không phải nộp hồ sơ bản giấy.

Các Tổ chức trả thu nhập chưa khai thuế điện tử sẽ in ra hồ sơ giấy và ký, đóng dấu đồng thời gửi file dữ liệu.

3. Gửi thông tin NPT đến CQT trực tiếp quản lý

+ Tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử: gửi file dữ liệu lên trang: kekhaithue.gov.vn, không phải nộp hồ sơ giấy.

+ Đối với các Tổ chức trả thu nhập chưa thực hiện khai thuế điện tử

Kết xuất file dữ liệu gửi lên trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn, gửi bản giấy đến “Bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý tương tự như gửi hồ sơ QTT TNCN.

Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “ bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.

4. Nhận kết quả cấp MST cho NPT

CQT trả kết quả cấp MST NPT cho Tổ chức trả thu nhập dưới dạng Phụ lục excel tại nơi mà Tổ chức trả thu nhập gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://thuedientu.sdt.gov.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn.

5. Điều chỉnh thông tin kê khai sai

- Căn cứ vào kết quả phản hồi nhận được từ CQT, trường hợp cấp MST không thành công Tổ chức trả thu nhập yêu cầu người lao động bổ sung thông tin và thực hiện theo hướng dẫn sau:

+ Lỗi do thông tin kê khai sai: Tổ chức trả thu nhập kê khai điều chỉnh bổ sung thông tin.

+ Lỗi trùng thông tin CMND/giấy khai sinh của NPT: Tổ chức trả thu nhập thông báo với người lao động thực hiện việc xác minh, điều chỉnh thông tin CMND/ Giấy khai sinh như nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế đối với các trường hợp cấp MST cho NNT trùng CMND trước đây và khai nộp lại với CQT (gồm danh sách trùng và phô tô chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh).

+ Trùng thời gian giảm trừ NPT: Tổ chức trả thu nhập hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đó hoặc điều chỉnh thời gian giảm trừ của lần đăng ký hiện tại.

- Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT Tổ chức trả thu nhập thực hiện khai bổ sung theo nguyên tắc sau:

+ Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT mà không làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các Phụ lục khác kèm theo tờ khai QTT thì Tổ chức trả thu nhập chỉ cần khai mẫu 02TH cho các trường hợp cần thay đổi/bổ sung NPT.

+ Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT có làm thay đổi dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các Phụ lục khác kèm theo tờ khai thì Tổ chức trả thu nhập thực hiện kê khai như sau:

++ Khai bổ sung tờ khai QTT 05/QTT-TNCN và các Phụ lục cần điều chỉnh (trừ phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN) để điều chỉnh QTT.

++ Khai thông tin thay đổi/bổ sung về NPT vào mẫu 02TH để bổ sung thông tin/ cấp MST NPT.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Miễn thuế là gì ? Chế độ giảm thuế thu nhập cá nhân

4. Giải đáp pháp luật về người phụ thuộc để đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?

Chào luật sư Minh Khuê, Mình có trường hợp về người phụ thuộc như sau: Vợ mình có em trai năm nay 20 tuổi, đang học đại học, khả năng nhìn của em cũng rất kém, vừa cận vừa viễn, vừa loạn bẩm sinh.

Bố đã mất, mẹ cũng không có khả năng lao động nên cả em trai và mẹ vợ đều đang sống cùng vợ chồng mình. Vợ mình đã xin giấy ủy ban xã về 2 người phụ thuộc này nhưng bên cơ quan thuế họ chỉ chấp nhận giảm trừ gia cảnh cho mẹ vợ mình, còn em trai thì không được. Mình cũng có đọc qua Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, họ có nêu ra các đối tượng được giảm trừ thì thấy em vợ mình có thể là người phụ thuộc của vợ mình. Do vậy mình muốn hỏi ý kiến của luật sư Minh Khuê xem cơ quan thuế làm thế có đúng không ạ? Mong nhận được ý kiến từ luật sư.

Cảm ơn luật sư.

Các bước đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc ?

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo khoản d điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013 ngày 06/11/2013, thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế và khoản 3 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung 2012 quy định về những người phụ thuộc được tính để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

“3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.”

Khoản 3 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân:

“3. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều này như sau:

a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi;

b) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động;

c) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này;

d) Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này, bao gồm:

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế;

- Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.”

=> Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bố bạn đã mất, mẹ bạn cũng không có khả năng lao động nên cả em trai và mẹ vợ đều đang sống cùng vợ chồng bạn và vợ chồng bạn. Đối với trường hợp của em bạn mặc dù đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và mẹ bạn cũng mất khả năng lao động. Do đó, em trai bạn và mẹ bạn được coi là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh nếu như em bạn và mẹ bạn sống ở nhà bạn mà vợ chồng bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì ? Các loại thuế thu nhập hiện nay

5. Trách nhiệm đăng ký người phụ thuộc ?

Thưa luật sư, Em muốn hỏi nhà em hiện đang có 3 bé đang độ tuổi đi học, vậy theo em đươc biết là em được giảm trừ thuê thu nhập cá nhân . Nhưng công ty của em đang làm là công ty nước ngoài không làm cho em được giảm trừ thuế. Thu nhập của em khoảng 15 triệu. Vậy xin chỉ cho em là mình phải đến đâu để làm giấy để không bị trừ thuế thu nhập cá nhân ?
Em xin cảm ơn.

Trách nhiệm đăng ký người phụ thuộc ?

Luật sư tư vấn:

Điểm h khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

"h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế."

- Nếu bạn chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì bạn phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho người sử dụng lao động để người sử dụng lao động đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho bạn. Công ty bạn là công ty nước ngoài nhưng hoạt động tại Việt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

- Nếu bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đồng thời có thu nhập từ kinh doanh thì bạn thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, khi đó bạn phải tự đăng ký giảm trừ người phụ thuộc.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục và mục đích đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc ?

>> Xem thêm:  Bán hàng online trên Facebook có cần đăng ký kinh doanh và phạt nộp thuế hay không ?

6. Hướng dẫn cấp mã số thuế người phụ thuộc?

Thưa luật sư thời gian đăng ký MST người phụ thuộc trong thời gian bao lâu có. Tại sao tôi đăng ký hơn 15 ngày mà không có phản hồi ?
Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Phần 3 Công văn 7851/CT-TNCN quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp MST NPT quy định về việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc như sau:

"Bước 4: Nhận kết quả cấp MST cho NPT

CQT sẽ trả kết quả cấp MST NPT cho TCCT dưới dạng Phụ lục excel tại nơi mà TCTTN gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh (http://tncnonline,com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn) với đầy đủ thông tin đã đăng ký và kèm theo thông tin MST NPT đối với trường hợp cấp thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với trường hợp cấp mã không thành công."

Tuy nhiên, bạn cần phải kiểm tra xem bạn đã thực hiện đúng các bước đăng ký MST người phụ thuộc hay chưa. Phần 3 Công văn 7851/CT-TNCN cũng quy định:

"Sau khi hoàn tất việc thu thập thông tin NPT, TCTTN thực hiện theo các bước sau:

Gửi file dữ liệu và hồ sơ giấy đến CQT: Có 3 hình thức gửi

- TCTTN khai thuế điện tử: gửi file dữ liệu lên website: www.kekhaithue.gov.vn (không phải nộphồ sơ giấy do đã sử dụng chữ ký số nên đảm bảo tính pháp lý khi gửi tờ khai)

- Đối với các TCTTN chưa thực hiện khai thuế điện tử

+ Kết xuất file dữ liệu gửi lên trang: tncnonline.com.vn, gửi bản giấy đến “Bộ phận một cửa” Cục Thuế như gửi hồ sơ QTT TNCN."

Như vậy, nếu bạn đã gửi dữ liệu lên trang tncnonline.com.vn thì bạn phải gửi bản giấy đến "bộ phận một cửa" của cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty bạn để được cấp MST người phụ thuộc. Sau khi gửi bản giấy lên, cơ quan thuế sẽ cấp mã và trả kết quả cho bạn trên trang tncnonline, bạn đăng nhập và nhận mã trên trang web này.

Những điều cần lưu ý: Kiểm tra xem bạn đã gửi bản giấy lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp chưa?

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục và mục đích đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà chung cư? Mức đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà ?