Công ty vẫn làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm ra ngoài BHXH, nhưng tôi sẽ phải chịu đóng mức tiền truy thu thẻ BHYT, họ nói nếu tôi k nộp lại nhỡ tôi lại dùng khi chấm dứt hđlđ rồi thì sao Xin hỏi như vậy có đúng không và quy định pháp luật thế nào? vì tôi nghĩ khi đã chấm dứt hđlđ như vậy là thẻ đấy cũng bị hủy thì cần gì phải nộp lại thẻ, và mức tính đó thì tính như thế nào ?

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục của Công ty luật Minh Khuê.

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi lời cảm ơn tới bạn! Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 thì:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

Theo quy định trên thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm ý tế bắt buộc và hiện tại đã tham gia bảo hiểm ý tế.

Theo CÔNG VĂN số 212/BHXH-QLT V/V HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU VÀ QUY ĐỊNH CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT:

Mục I:

2. Mức đóng BHYT

Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng,

Mục III:

4. Thu hồi thẻ BHYT

4.1. Đối với người lao động nghỉ việc, di chuyển đơn vị phải thu hồi thẻ BHYT còn hạn sử dụng của người lao động (trừ trường hợp chết, chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động) để chuyển trả cơ quan BHXH. Quá thời hạn cơ quan phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị thời gian còn lại của thẻ.

4.3. Thẻ BHYT cấp lại do mất không sử dụng để trả lại thẻ cho cơ quan BHXH trong trường hợp người lao động nghỉ việc (thanh toán giá trị thời gian còn lại của thẻ).

Đối chiếu với trường hợp của bạn lúc này bạn đã xin chấm dứt hợp đồng lao động và công ty yêu cầu bạn trả lại thẻ BHYT để công ty chuyển cho cơ quan BHXH báo giảm lao động. Do bạn đã làm mất thẻ nên không thể hoàn trả thẻ được, vì thế bạn cần nộp tiền để thanh toán giá trị còn lại của thẻ BHYT. Và trường hợp này bạn cũng không thể yêu cầu xin cấp lại thẻ BHYT do mất bởi bạn đã chấm dứt hợp đồng (không là người lao động của công ty) và công ty cũng đã đi báo cơ quan BHXH giảm lao động, chốt sổ bảo hiểm.

Trong trường hợp này, bạn sẽ phải chịu đóng mức tiền truy thu thẻ BHYT= 4,5% x Lương tham gia bảo hiểm y tế.x Giá trị thẻ BHYT còn lại (tháng).

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê